BILETY Śledź nas
Zostań wolontariuszem!
praca

Kariera

Dołącz do nas i bądź częścią największego multidyscyplinarnego wydarzenia sportowego w Europie w 2023 roku!
Jesteśmy nastawieni na sukces, w drodze do którego przyświeca nam wspólna wizja oparta na wzajemnej współpracy, proaktywnej postawie oraz kreatywnym myśleniu.

Sprawdź kogo obecnie szukamy!

OFERTY PRACY

 1. (kilka etatów),  forma zatrudnienia – UoP

  CV proszę nadsyłać w terminie do 31.03.2023r. na adres mailowy rekrutacja@ie2023.pl

  W tytule proszę wpisać nazwę stanowiska

  Miejsce pracy: Kraków, województwo małopolskie,

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
  • Współtworzenie i realizacja strategii IE w zakresie technicznego funkcjonowania obiektów sportowych pod kątem spełnienia założonych wymaga;
  • Rozwój metod zarządzania poprzez aktywny udział w procesie projektowania i przygotowywania technicznego, przestrzeni dostosowanych na potrzeby IE oraz zagospodarowania przestrzennego wokół nich;
  • Ścisła współpraca z zarządcami/właścicielami obiektów sportowych i pozasportowych w zakresie kreacji pozytywnej współpracy technicznej;
  • Bieżące raportowanie z postępu prac na obiektach, ze spotkań z udziałem zarządców/właścicieli obiektów oraz firmami trzecimi;
  • Nadzór nad dostosowaniem poszczególnych pomieszczeń do przydzielonych funkcji technicznych według planu operacyjnego na dany obiekt;
  • Przystosowanie obiektu do przygotowanej koncepcji technicznych zagospodarowania według szczegółowych map dostarczonych przez Mengera ds. Technicznych;
  • Współpraca przy tworzeniu planu oznakowania infrastruktury krytycznej obiektów według dostarczonych przez Mengera ds. Technicznych szczegółowych map;
  • Uczestnictwo w spotkaniach operacyjnych dotyczących danego obiektu oraz w spotkaniach statusowych Pionu;
  • Ścisła współpraca z pozostałymi Pionami mająca na celu przystosowanie obiektu na potrzeby IE oraz opracowanie pozostałych operacji technicznych na obiekcie;
  • Monitorowanie i koordynacja pod katem technicznym pracy dostawców na poszczególnych obiektach;
  • Współpraca z zespołem dedykowanym do organizacji zawodów na danym obiekcie oraz uczestnictwo w codziennych odprawach;
  • Zapewnienie profesjonalnej i efektywnej komunikacji pomiędzy Pionem Operacji Obiektowych a pozostałymi Pionami Spółki;
  • Bieżące i okresowe raportowanie z działalności nadzorowanego Obiektu;
  • Przygotowywanie zestawień i raportów wraz z analizą;
  • Współpraca z wolontariuszami przydzielonymi do Pionu Operacji Obiektowych.

  WYMAGANIA:
  • Uprawnienia SEP grupy I i II w zakresie nadzoru i eksploatacji;  
  • Minimum 3 lat doświadczenia w branży eventowej lub sportowej w działaniach na poziomie min. Specjalisty technicznego, związanych z organizacją wydarzeń sportowych lub artystycznych głownie/bądź również międzynarodowych w zakresie obsługi Technicznej;
  • Znajomość obiektów sportowych w zakresie zasilania dwustronnego, funkcjonowania agregatów prądotwórczych, układów SZR itp. ;
  • Doświadczenie w koordynowaniu zespołu technicznego składającego się z bezpośrednich podwładnych, wielu wykonawców i dostawców usług;
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 (umiejętność swobodnego porozumiewanie się w mowie i piśmie) – warunek konieczny, podlegający weryfikacji. Znajomość innych języków mile widziana;
  • Umiejętność organizacji pracy i planowania obowiązków w czasie;
  • Posiadanie prawa jazdy kat.B;
  • Dyspozycyjność do częstych wyjazdów służbowych na obszarze woj. Małopolskiego;
  • Umiejętność pracy pod presją czasu i rozwiązywania technicznych sytuacji kryzysowych ;
  • Wysoka kultury osobista;
  • Umiejętność pracy w stale zmieniającym się środowisku z naciskiem na zdolność proaktywnego rozwiązywania problemów;
  • Doświadczenie praktyczne w zarządzaniu projektami;
  • Znajomość pakietu Microsoft Office i praca w środowisku rozwiązań chmurowych.
  OFERUJEMY:
  • Elastyczne godziny pracy;
  • Pracę projektową do końca sierpnia 2023;
  • Atrakcyjne wynagrodzenie;
  • Niezbędne narzędzia pracy tj. laptop i telefon służbowy;
  • Prywatną opiekę medyczną.
 2. forma zatrudnienia: umowa zlecenie

  CV proszę nadsyłać w terminie do 05.05.2023 r. na adres mailowy rekrutacja@ie2023.pl 

  W tytule proszę wpisać nazwę stanowiska. 

  Miejsce pracy: Zakopane/Nowy Targ

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
  • Ścisła współpraca z Dyrektorem, Technical Officials Managerem (TOM) oraz z innymi pracownikami Pionu Sportowego IE 2023;
  • Współpraca z Competition Managerem (CM) – dedykowane obiekty sportowe;
  • Współpraca z Delegatami Technicznymi, przedstawicielami Europejskich Federacji oraz Polskich Związków Sportowych przed i podczas pobytu na IE 2023;
  • Koordynacja harmonogramu przejazdów sędziów krajowych (NTOs) i zagranicznych (ITOs) oraz innych oficjeli technicznych na obiekty sportowe;
  • Koordynacja dystrybucji zestawów odzieży oraz pakietów powitalnych dla NTOs i ITOs oraz innych oficjeli technicznych;
  • Uczestnictwo i kooperacja z Pionem Księgowości przy rozliczeniu diet dla NTOs i ITOs oraz innych oficjeli technicznych;
  • Współpraca z Competition Manager (CM) i innymi osobami w zakresie procedur pre-competition dla sędziów;
  • Współpraca z Competition Manager (CM) i innymi osobami w zakresie procedur post-competition dla sędziów;
  • Współpraca z osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie i pracę wolontariuszy;
  • Uczestnictwo w przeprowadzeniu zawodów testowych na wybranych obiektach sportowych – IE 2023;
  • Pełna dyspozycyjność dla projektu w czerwcu 2023 roku;
  • Przygotowywanie sprawozdań z realizowanych działań, wizyt i wyjazdów służbowych;
  • Staranne i terminowe wykonywanie obowiązków i powierzonych zadań.
  WYMAGANIA:
  • Doświadczenie zawodowe przy organizacji wydarzeń sportowych;
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
  • Samodzielność, odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy;
  • Umiejętność pracy pod presją czasu.
  DODATKOWE WYMAGANIA:
  • Prawo jazdy kat. B.
  OFERUJEMY: 
  • Udział w największym projekcie sportowym w Europie w 2023 roku;
  • Atrakcyjne wynagrodzenie;
  • Elastyczne godziny pracy
  • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania ciekawych doświadczeń.

  Igrzyska Europejskie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
 3. pełny etat, forma zatrudnienia: rekomendowana umowa o pracę

  CV proszę nadsyłać w terminie do 31.03.2023 r. na adres mailowy rekrutacja@ie2023.pl 

  W tytule proszę wpisać nazwę stanowiska.

  Miejsce pracy: Kraków, / województwo małopolskie / lokalizacje Igrzysk Europejskich

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
  • Współtworzenie i realizacja strategii IE w zakresie technicznego funkcjonowania obiektów sportowych pod kątem spełnienia założonych wymagań;
  • Rozwój metod zarządzania poprzez aktywny udział w procesie projektowania i przygotowywania technicznego, przestrzeni dostosowanych na potrzeby IE oraz zagospodarowania przestrzennego wokół nich;
  • Ścisła współpraca z zarządcami/właścicielami obiektów sportowych i pozasportowych w zakresie kreacji pozytywnej współpracy technicznej;
  • Bieżące raportowanie z postępu prac na obiektach, ze spotkań z udziałem zarządców/właścicieli obiektów oraz firmami trzecimi;
  • Nadzór nad dostosowaniem poszczególnych pomieszczeń do przydzielonych funkcji technicznych według planu operacyjnego na dany obiekt;
  • Przystosowanie obiektu do przygotowanej koncepcji technicznych zagospodarowania według szczegółowych map dostarczonych przez Mengera ds. Technicznych;
  • Współpraca przy tworzeniu planu oznakowania infrastruktury krytycznej obiektów według dostarczonych przez Mengera ds. Technicznych szczegółowych map;
  • Uczestnictwo w spotkaniach operacyjnych dotyczących danego obiektu oraz w spotkaniach statusowych Pionu;
  • Ścisła współpraca z pozostałymi Pionami mająca na celu przystosowanie obiektu na potrzeby IE oraz opracowanie pozostałych operacji technicznych na obiekcie;
  • Monitorowanie i koordynacja pod katem technicznym pracy dostawców na poszczególnych obiektach;
  • Współpraca z zespołem dedykowanym do organizacji zawodów na danym obiekcie oraz uczestnictwo w codziennych odprawach;
  • Zapewnienie profesjonalnej i efektywnej komunikacji pomiędzy Pionem Operacji Obiektowych a pozostałymi Pionami Spółki;
  • Bieżące i okresowe raportowanie z działalności nadzorowanego Obiektu;
  • Przygotowywanie zestawień i raportów wraz z analizą;
  • Współpraca z wolontariuszami przydzielonymi do Pionu Operacji Obiektowych.

  WYMAGANIA:
  • Uprawnienia SEP grupy I i II w zakresie nadzoru i eksploatacji;  
  • Minimum 3 lat doświadczenia w branży eventowej lub sportowej w działaniach na poziomie min. Specjalisty technicznego, związanych z organizacją wydarzeń sportowych lub artystycznych głownie/bądź również międzynarodowych w zakresie obsługi Technicznej;
  • Znajomość obiektów sportowych w zakresie zasilania dwustronnego, funkcjonowania agregatów prądotwórczych, układów SZR itp. ;
  • Doświadczenie w koordynowaniu zespołu technicznego składającego się z bezpośrednich podwładnych, wielu wykonawców i dostawców usług;
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 (umiejętność swobodnego porozumiewanie się w mowie i piśmie) – warunek konieczny, podlegający weryfikacji. Znajomość innych języków mile widziana;
  • Umiejętność organizacji pracy i planowania obowiązków w czasie;
  • Posiadanie prawa jazdy kat.B;
  • Dyspozycyjność do częstych wyjazdów służbowych na obszarze woj. Małopolskiego;
  • Umiejętność pracy pod presją czasu i rozwiązywania technicznych sytuacji kryzysowych ;
  • Wysoka kultury osobista;
  • Umiejętność pracy w stale zmieniającym się środowisku z naciskiem na zdolność proaktywnego rozwiązywania problemów;
  • Doświadczenie praktyczne w zarządzaniu projektami;
  • Znajomość pakietu Microsoft Office i praca w środowisku rozwiązań chmurowych.
  OFERUJEMY:
  • pracę projektową do końca lipca 2023;
  • atrakcyjne wynagrodzenie;
  • prywatną opiekę medyczną;
  • niezbędne narzędzia pracy;
  • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania ciekawych doświadczeń;
  • elastyczne godziny pracy;
  • dofinansowanie do wypoczynku i inne świadczenia z ZFŚŚ;
  • dofinansowanie do karty MULTISPORT;
  • owoce w biurze.

  Igrzyska Europejskie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

  Przedsiębiorstwo Igrzyska Europejskie 2023 spółka z o.o. zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku otrzymania CV spełniającego wszystkie wymagania.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
 4. pełny etat,forma zatrudnienia: rekomendowana umowa o pracę

  CV proszę nadsyłać w terminie do 31.03.2023 r. na adres mailowy
  rekrutacja@ie2023.pl 

  W tytule proszę wpisać nazwę stanowiska

  Miejsce pracy: Kraków / województwo małopolskie / lokalizacje Igrzysk Europejskich

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
  • Przyjmowanie na stan magazynowy oraz wydawanie z magazynu sprzętu i wyposażenia zgodnie z przyjętymi zleceniami przy zachowaniu procedur obowiązujących w Spółce.
  • Dbanie o powierzone mienie i przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego we wszystkich obiektach zarządzanych przez Spółkę;
  • Bieżąca analiza zapasów i prowadzenie dokumentacji magazynowej zgodnie z przyjętymi procedurami;
  • Aktywny udział w procesie rozładunku i załadunku elementów wyposażenia;
  • Prawidłowe rozmieszczenie przyjętych towarów i wyposażenia w podległych obiektach;
  • Zarządzanie czasem oraz nadzór nad delegowanymi do pracy na obiekcie pracownikami fizycznymi;
  • Aktywna identyfikacja zagrożeń i problemów wpływających na terminowość i jakość realizowanych zleceń obsługi logistycznej obiektu
  • Ścisła współpraca z osobami odpowiedzialnymi za procesy logistyczne w Spółce;
  • Wykonywanie innych zadań związanych z organizacją wydarzeń sportowych na obiektach zleconych przez managera odpowiedzialnego za obiekt oraz inne osoby upoważnione do delegowania zadań;
  • Tworzenie raportów i sprawozdań zgodnych z polityką Spółki;
  WYMAGANIA:
  • Wykształcenie: minimum średnie.
  • Znajomość procesów logistycznych i zarządzania magazynem.
  • Nastawienie na rozwiązywanie problemów.
  • Wysokie umiejętności interpersonalne oraz dobra organizacja pracy.
  • Znajomość programów magazynowych oraz środowiska MS Office.
  • Praktyczna obsługa narzędzi informatycznych.
  • Samodzielność w realizacji powierzonych zadań.
  • Czynne prawo jazdy kat. B.
  • Umiejętność pracy pod presją czasu .
  • Uprawnienia do obsługi wózków jezdnych.
  MILE WIDZIANE
  • Uprawnienia do obsługi podestów ruchomych (podnośników koszowych i nożycowych) będą dodatkowym atutem.
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym.

  OFERUJEMY:
  • Pracę projektową do końca lipca 2023;
  • Atrakcyjne wynagrodzenie;
  • Prywatną opiekę medyczną;
  • Niezbędne narzędzia pracy tj. służbowe telefon i laptop/tablet;
  • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania ciekawych doświadczeń;
  • Elastyczny godziny pracy
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).
  • Igrzyska Europejskie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
  • Przedsiębiorstwo Igrzyska Europejskie 2023 spółka z o.o. zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku otrzymania CV spełniającego wszystkie wymagania.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
 5. pełny etat,forma zatrudnienia: rekomendowana umowa o pracę

  CV proszę nadsyłać w terminie do 31.03.2023 r. na adres mailowy rekrutacja@ie2023.pl 

  W tytule proszę wpisać nazwę stanowiska. 

  Miejsce pracy: Kraków / województwo małopolskie / lokalizacje Igrzysk Europejskich

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
  • Przygotowywanie/weryfikacja i akceptacja wniosków o uruchomienie postępowań zakupowych lub innych dokumentów rozpoczynających proces zakupowy;
  • Udział w pracach komisji przetargowych/zespołach zakupowych;
  • Współpraca z zespołami merytorycznymi przy przygotowaniu i organizacji postępowań, w tym postępowań do 130 000 zł, w szczególności wsparcie w zakresie: weryfikacji opisów przedmiotu zamówienia, szacowania wartości przedmiotu zamówienia, określania kryteriów wyboru oferty, warunków udziału w postępowaniu oraz istotnych postanowień umowy;
  • Koordynowanie czynności związanych z zawieraniem umów;
  • Sporządzanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji postępowań;
  • Raportowanie w zakresie prowadzonych postępowań i ich ewidencja;
  • Analiza rynku potencjalnych dostawców pod kątem zaspokojenia potrzeb zakupowych.- Wykonywanie innych zadań związanych z organizacją wydarzeń sportowych na obiektach zleconych przez managera odpowiedzialnego za obiekt oraz inne osoby upoważnione do delegowania zadań .
  • Tworzenie raportów i sprawozdań zgodnych z polityką Spółki;
  WYMAGANIA:
  • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, ekonomia, zarządzanie);
  • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz umiejętność obsługi platform zakupowych;
  • Odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań;
  • Samodzielność i dobra organizacja czasu pracy, w tym terminowa realizacja wyznaczonych zadań;
  • Skrupulatność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań;
  • Umiejętność analitycznego myślenia, wielozadaniowość oraz komunikatywność;
  MILE WIDZIANE

  Doświadczenie w obsłudze zamówień publicznych po stronie Zamawiającego oraz doświadczenie w tworzeniu dokumentacji przetargowych.

   
  OFERUJEMY:
  • Pracę projektową do sierpnia 2023;
  • Atrakcyjne wynagrodzenie;
  • Niezbędne narzędzia pracy;
  • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania ciekawych doświadczeń;
  • Elastyczny czas pracy, praca zadaniowa;
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).
   

  Igrzyska Europejskie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

  Przedsiębiorstwo Igrzyska Europejskie 2023 spółka z o.o. zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku otrzymania CV spełniającego wszystkie wymagania.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
 6. pełny etat, forma zatrudnienia: rekomendowana umowa o pracę

  CV proszę nadsyłać w terminie do 31.03.2023 r. na adres mailowy rekrutacja@ie2023.pl 

  W tytule proszę wpisać nazwę stanowiska.

  Miejsce pracy: Kraków / województwo małopolskie / lokalizacje Igrzysk Europejskich

   ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

  • Obsługa sklepu internetowego, które pełni funkcję systemu do obsługi zamówień w ramach Rate Card;
  • Przygotowanie planu zamieszczania ofert w systemie Rate Card;
  • Konsultacje z innymi pionami w zakresie oferowanych produktów oraz usług;
  • Przygotowanie ofert i ich zamieszczanie w systemie Rate Card;
  • Zarządzanie ofertami w systemie Rate Card;
  • Komunikacja z podmiotami zewnętrznymi;
  • Obsługa bieżącej komunikacji oraz bieżących zgłoszeń;
  • Szkolenie nowych członków zespołu ds. Rate Card;
  • Przygotowanie bieżących raportów i podsumowań;
  • Inne według potrzeb.
  WYMAGANIA:

  • Komunikatywność, praca w zespole;
  • Kreatywność;
  • Dokładność, sumienność i dobra organizacja pracy własnej;
  • Samodzielność i odpowiedzialność;
  • Umiejętność pracy pod presją czasu.
  MILE WIDZIANE:
  • Doświadczenie w branży sportowej;
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
  OFERUJEMY:
  • Pracę projektową do końca lipca 2023;
  • Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze; 
  • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania ciekawych doświadczeń;
  • Atrakcyjne wynagrodzenie;
  • Prywatną opiekę medyczną;
  • Atrakcyjne wynagrodzenie;
  • Elastyczne godziny pracy;
  • Dofinansowanie do wypoczynku.
  Igrzyska Europejskie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

  Przedsiębiorstwo Igrzyska Europejskie 2023 spółka z o.o. zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku otrzymania CV spełniającego wszystkie wymagania.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
 7. pełny etat, forma zatrudnienia: rekomendowana umowa o pracę

  CV proszę nadsyłać w terminie do 31.03.2023 r. na adres mailowy rekrutacja@ie2023.pl 

  W tytule proszę wpisać nazwę stanowiska.

  Miejsce pracy: Kraków / województwo małopolskie / lokalizacje Igrzysk Europejskich

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW
  • Koordynowanie wszelkich działań związanych z tematyką Rate Card;
  • Zarządzanie i kierowanie pracami zespołu ds. Rate Card;
  • Kontakt z udziałowcami wewnętrznymi (poszczególne piony) i zewnętrznymi w zakresie oferowanych produktów i usług;
  • Przygotowanie  i nadzorowanie zamieszczania ofert w systemie Rate Card;
  • Zarządzanie i monitorowanie ofert w systemie Rate Card;
  • Nadzór i  monitorowanie bieżącej komunikacji z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
  • Monitorowanie i realizacja bieżących zgłoszeń;
  • Dbanie o prawidłowe rozliczanie finansowe poszczególnych transakcji;
  • Zadbanie o aspekty prawne poszczególnych operacji;
  • Szkolenie nowych członków zespołu ds. Rate Card oraz nadzór nad ich pracami;
  • Monitorowanie postępu prac podległego zespołu;
  • Przygotowanie bieżących raportów i podsumowań.
  ZAKRES OBOWIĄZKÓW
  • Komunikatywność, praca w zespole;
  • Kreatywność;
  • Dokładność sumienność i dobra organizacja pracy własnej;
  • Samodzielność i odpowiedzialność;
  • Umiejętność pracy pod presją czasu;
  • Odporność na stres;
  • Odporność na stres;
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
  MILE WIDZIANE
  • Doświadczenie w e-commerce;
  • Doświadczenie w organizacji eventów sportowych.
  OFERUJEMY
  • Elastyczne godziny pracy;
  • Pracę projektową do końca lipca 2023;
  • Atrakcyjne wynagrodzenie;
  • Niezbędne narzędzia pracy;
  • Możliwość rozwoju zawodowego w największym sportowym wydarzeniu w Polsce;
  • Miłą i przyjazną atmosferę pracy;
  • Niezbędne narzędzia pracy;
  • Prywatną opiekę medyczną;
  • Dofinansowanie do wypoczynku.
  • Kartę Multisport;
  • Owoce w biurze.
  Igrzyska Europejskie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

  Przedsiębiorstwo Igrzyska Europejskie 2023 spółka z o.o. zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku otrzymania CV spełniającego wszystkie wymagania.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
 8. pełny etat, forma zatrudnienia: rekomendowana umowa o pracę

  CV proszę nadsyłać w terminie do 31.03.2023 r. na adres mailowy rekrutacja@ie2023.pl 

  W tytule proszę wpisać nazwę stanowiska.

  Miejsce pracy: Kraków / województwo małopolskie / lokalizacje Igrzysk Europejskich

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

  • Współpraca przy opracowaniu dokumentów (raportów, harmonogramów działania na obiektach, standardów, procedur działania) niezbędnych do organizacji Igrzysk Europejskich 2023 Kraków - Małopolska w zakresie dotyczącym Pionu Biletów;
  • Współpraca przy opracowaniu materiałów szkoleniowych dla Zespołu Pionu Biletów (Venue Ticketing Coordinators oraz Ticketing Voulunteers);
  • Współpraca przy działaniach szkoleniowych Venue Ticketing Coordinators oraz Ticketing Voulunteers do pracy na obiektach sportowych wykorzystywanych podczas Igrzysk Europejskich 2023 Kraków - Małopolska;
  • Koordynacja operacyjna zadań i monitorowanie pracy Zespołu Venue Ticketing Coordinators, codzienna analiza raportów z ich pracy podczas trwania IE2023oraz informowanie Managera Pionu Biletów o realizacji zadań na obiektach;
  • Praca operacyjna i zadania związane z konkretnymi obiektami sportowymi, które będą wykorzystywane w trakcie trwania Igrzysk Europejskich 2023 Kraków - Małopolska;
  • Reagowanie zgodnie z procedurami i rozwiązywanie problemów, które mogą wynikać na obiektach;
  • Współpraca z Managerem Pionu Biletów;
  • Realizacja bieżących zadań w Pionie Biletów i raportowanie wyników pracy;
  • Współpraca z zespołem zarządzającym infrastrukturą obiektową;
  • Współpraca z innymi pionami operacyjnymi m.in. Venue Managerami oraz Pionem Wolontariatu;
  • Współpraca z zewnętrznymi partnerami.
  WYMAGANIA:
  • Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy związanej z organizacją eventów;
  • Umiejętność pracy w zespole i i zarządzania pracą zespołu;
  • Analityczne myślenie i umiejętność tworzenia procedur działania dla zespołu na czas realizacji wydarzeń sportowych (w zakresie działań Pionu Biletów);
  • Wyższe wykształcenie;
  • Dobra znajomość języka angielskiego;
  • Wysoko rozwinięte zdolności w zakresie komunikacji interpersonalnej;
  • Dokładność sumienność i dobra organizacja własnej pracy;
  • Umiejętność reagowania na sytuacje trudne, zgodnie ze standardami oraz wykorzystaniem własnego doświadczenia i wiedzy;
  • Umiejętność radzenia sobie ze stresem;
  • Umiejętność zarządzania czasem pracy, dyspozycyjność do pracy zadaniowej;
  • Dobra znajomość pakietu MS Office;
  • Prawo jazdy kategorii B.
  MILE WIDZIANE:
  • Doświadczenie w branży sportowej.
  OFERUJEMY:
  • Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze; 
  • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania ciekawych doświadczeń;
  • Prywatną opiekę medyczną;
  • Dofinansowanie do wypoczynku.
 9. pełny etat,forma zatrudnienia: rekomendowana umowa o pracę

  CV proszę nadsyłać w terminie do 31.01.2023 r. na adres mailowy rekrutacja@ie2023.pl 

  W tytule proszę wpisać nazwę stanowiska. 

  Miejsce pracy: Kraków / województwo małopolskie / lokalizacje Igrzysk Europejskich

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
  • Przygotowanie pracy fotografów podczas IE2023;
  • Współpraca z innymi pionami przy wyznaczeniu stref dla fotografów;
  • Koordynacja przetargu na agencje fotograficzną do obsługi IE2023;
  • Stworzenie zespołu managerów stref fotograficznych na obiektach;
  • Nadzór nad przygotowaniem technicznej obsługi fotografów podczas IE2023;
  • Współpraca z międzynarodowymi agencjami fotograficznymi;
  • Koordynacja procesu akredytacji fotografów oraz wydawania im kamizelek;
  • Zaplanowanie ,,poll positions” dla uprzywilejowanych fotografów.  
  WYMAGANIA:
  • Doświadczenie w pracy fotografa sportowego;
  • Udokumentowane doświadczenie w koordynowaniu działań fotografów;
  • Dobra znajomość języka angielskiego;
  • Samodzielność, odpowiedzialność i rzetelność;
  • Gotowość do wyjazdów służbowych;
  • Umiejętność pracy pod presją czasu i dobra organizacja pracy. 
  DODATKOWE WYMAGANIA:
  • Prawo jazdy kat. B;
  • Doświadczenie dziennikarskie ( optymalnie w redakcji sportowej).
  OFERUJEMY: 

  • Elastyczne godziny pracy;
  • Pracę projektową do końca lipca 2023;
  • Atrakcyjne wynagrodzenie;
  • Niezbędne narzędzia pracy;
  • Możliwość rozwoju zawodowego w największym sportowym wydarzeniu w Polsce;
  • Miłą i przyjazną atmosferę pracy;
  • Niezbędne narzędzia pracy;
  • Prywatną opiekę medyczną;
  • Dofinansowanie do wypoczynku;
  • Kartę Multisport;
  • Owoce w biurze.
  Igrzyska Europejskie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
 10. pełny etat,forma zatrudnienia: rekomendowana umowa o pracę

  CV proszę nadsyłać w terminie do 31.01.2023 r. na adres mailowy rekrutacja@ie2023.pl 

  W tytule proszę wpisać nazwę stanowiska. 

  Miejsce pracy: Kraków / województwo małopolskie / lokalizacje Igrzysk Europejskich

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
  • Przygotowanie komunikatów oraz innych materiałów prasowych;
  • Współtworzenie treści na stronę internetową Igrzysk Europejskich;
  • Przygotowanie wywiadów ze sportowcami;
  • Utrzymanie kontaktów z dziennikarzami zainteresowanymi tematyką Igrzysk Europejskich;
  • Monitoring mediów;
  • Wsparcie w prowadzeniu spójnej komunikacji;
  • Współpraca z innymi pionami Igrzysk Europejskich;
  • W czasie igrzysk koordynacja pracy miejskiego centrum prasowego (Kraków, Krynica, Tarnów, Zakopane, Chorzów), zarządzaniem zespołem specjalistów oraz prowadzeni konferencji prasowych w języku angielskim. 
  WYMAGANIA:
  • Doświadczenie w pracy w mediach ( optymalnie jako redaktor, albo dziennikarz sportowy);
  • Lekkie pióro;
  • Dobra znajomość języka angielskiego;
  • Samodzielność, odpowiedzialność i rzetelność;
  • Gotowość do wyjazdów służbowych;
  • Umiejętność pracy pod presją czasu i dobra organizacja pracy. 
  DODATKOWE WYMAGANIA:
  • Prawo jazdy kat. B;
  • Doświadczenie dziennikarskie ( optymalnie w redakcji sportowej).
  OFERUJEMY: 
  • Elastyczne godziny pracy;
  • Pracę projektową do końca lipca 2023;
  • Atrakcyjne wynagrodzenie;
  • Niezbędne narzędzia pracy;
  • Możliwość rozwoju zawodowego w największym sportowym wydarzeniu w Polsce;
  • Miłą i przyjazną atmosferę pracy;
  • Niezbędne narzędzia pracy;
  • Prywatną opiekę medyczną;
  • Dofinansowanie do wypoczynku;
  • Kartę Multisport;
  • Owoce w biurze.
  Igrzyska Europejskie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
 11. forma zatrudnienia: umowa zlecenie

  CV proszę nadsyłać w terminie do 15.04.2023 r. na adres mailowy rekrutacja@ie2023.pl 

  W tytule proszę wpisać nazwę stanowiska. 

  Miejsce pracy: Krynica/ województwo małopolskie / lokalizacje Igrzysk Europejskich

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
  • Ścisła współpraca z Dyrektorem, Technical Officials Managerem (TOM) oraz z innymi pracownikami Pionu Sportowego IE 2023;
  • Współpraca z Competition Managerem (CM) – dedykowane obiekty sportowe;
  • Współpraca z Delegatami Technicznymi, przedstawicielami Europejskich Federacji oraz Polskich Związków Sportowych przed i podczas pobytu na IE 2023;
  • Koordynacja harmonogramu przejazdów sędziów krajowych (NTOs) i zagranicznych (ITOs) oraz innych oficjeli technicznych na obiekty sportowe;
  • Koordynacja dystrybucji zestawów odzieży oraz pakietów powitalnych dla NTOs i ITOs oraz innych oficjeli technicznych;
  • Uczestnictwo i kooperacja z Pionem Księgowości przy rozliczeniu diet dla NTOs i ITOs oraz innych oficjeli technicznych;
  • Współpraca z Competition Manager (CM) i innymi osobami w zakresie procedur pre-competition dla sędziów;
  • Współpraca z Competition Manager (CM) i innymi osobami w zakresie procedur post-competition dla sędziów;
  • Współpraca z osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie i pracę wolontariuszy;
  • Uczestnictwo w przeprowadzeniu zawodów testowych na wybranych obiektach sportowych – IE 2023;
  • Pełna dyspozycyjność dla projektu w czerwcu 2023 roku;
  • Przygotowywanie sprawozdań z realizowanych działań, wizyt i wyjazdów służbowych;
  • Staranne i terminowe wykonywanie obowiązków i powierzonych zadań.
  WYMAGANIA:
  • Doświadczenie zawodowe przy organizacji wydarzeń sportowych;
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
  • Samodzielność, odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy;
  • Umiejętność pracy pod presją czasu.
  DODATKOWE WYMAGANIA:

  Prawo jazdy kat. B.

  OFERUJEMY: 
  • Udział w największym projekcie sportowym w Europie w 2023 roku;
  • Atrakcyjne wynagrodzenie;
  • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania ciekawych doświadczeń.
  Igrzyska Europejskie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
 12. pełny etat,forma zatrudnienia: rekomendowana umowa na zlecenie

  CV proszę nadsyłać w terminie do 15.04.2023 r. na adres mailowy rekrutacja@ie2023.pl 

  W tytule proszę wpisać nazwę stanowiska. 

  Miejsce pracy: Kraków / województwo małopolskie / lokalizacje Igrzysk Europejskich

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
  • Ścisła współpraca z Dyrektorem, Technical Officials Managerem (TOM) oraz z innymi pracownikami Pionu Sportowego IE 2023;
  • Współpraca z Competition Managerem (CM) – dedykowane obiekty sportowe;
  • Współpraca z Delegatami Technicznymi, przedstawicielami Europejskich Federacji oraz Polskich Związków Sportowych przed i podczas pobytu na IE 2023;
  • Koordynacja harmonogramu przejazdów sędziów krajowych (NTOs) i zagranicznych (ITOs) oraz innych oficjeli technicznych na obiekty sportowe;
  • Koordynacja dystrybucji zestawów odzieży oraz pakietów powitalnych dla NTOs i ITOs oraz innych oficjeli technicznych;
  • Uczestnictwo i kooperacja z Pionem Księgowości przy rozliczeniu diet dla NTOs i ITOs oraz innych oficjeli technicznych;
  • Współpraca z Competition Manager (CM) i innymi osobami w zakresie procedur pre-competition dla sędziów;
  • Współpraca z Competition Manager (CM) i innymi osobami w zakresie procedur post-competition dla sędziów;
  • Współpraca z osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie i pracę wolontariuszy;
  • Uczestnictwo w przeprowadzeniu zawodów testowych na wybranych obiektach sportowych – IE 2023;
  • Pełna dyspozycyjność dla projektu w czerwcu 2023 roku;
  • Przygotowywanie sprawozdań z realizowanych działań, wizyt i wyjazdów służbowych;
  • Staranne i terminowe wykonywanie obowiązków i powierzonych zadań.
  WYMAGANIA:
  • Doświadczenie zawodowe przy organizacji wydarzeń sportowych;
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
  • Samodzielność, odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy;
  • Umiejętność pracy pod presją czasu.
  DODATKOWE WYMAGANIA:
  • Prawo jazdy kat. B.
  OFERUJEMY: 
  • Udział w największym projekcie sportowym w Europie w 2023 roku;
  • Atrakcyjne wynagrodzenie;
  • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania ciekawych doświadczeń.
  • Igrzyska Europejskie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
 13. pełny etat,forma zatrudnienia: rekomendowana umowa o pracę

  CV proszę nadsyłać w terminie do 31.01.2023 r. na adres mailowy rekrutacja@ie2023.pl 

  W tytule proszę wpisać nazwę stanowiska. 

  Miejsce pracy: Kraków / województwo małopolskie / lokalizacje Igrzysk Europejskich

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
  • Wsparcie w zakresie obsługi organizacyjnej i kancelaryjnej Spółki;
  • Przekazywanie informacji, poleceń i podjętych uchwał aktów prawa wewnętrznego do wiadomości i stosowania przez komórki organizacyjne Spółki;
  • Zapewnienie terminowego i szybkiego obiegu dokumentów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi;
  • Prowadzenie rejestrów i baz danych obowiązujących w Spółce;
  • Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami;
  • Inne zlecone przez przełożonych obowiązki wynikające z zakresu działania Pionu Administracji, Kadr i Obsługi Prawnej.
  WYMAGANIA:
  • Minimum roczne doświadczenie w pracy administracyjnej;
  • Wyższe wykształcenie;
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
  • Dyspozycyjność i gotowość do podróży służbowych;
  • Wysoko rozwinięte zdolności w zakresie komunikacji interpersonalnej;
  • Dokładność, sumienność i dobra organizacja pracy własnej;
  • Umiejętność zarządzania czasem w pracy;
  • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
  OFERUJEMY: 

  • Pracę projektową do końca lipca 2023;
  • Atrakcyjne wynagrodzenie;
  • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania ciekawych doświadczeń;
  • Prywatną opiekę medyczną;
  • Dofinansowanie do wypoczynku.
  • Igrzyska Europejskie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
 14. pełny etat,forma zatrudnienia: rekomendowana umowa o pracę

  CV proszę nadsyłać w terminie do 31.01.2023 r. na adres mailowy rekrutacja@ie2023.pl 

  W tytule proszę wpisać nazwę stanowiska. 

  Miejsce pracy: Kraków / województwo małopolskie / lokalizacje Igrzysk Europejskich

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
  • Wsparcie Managera i Koordynatora ds. zarządzania projektami w koordynacji projektów składających się na realizację Igrzysk Europejskich 2023 Kraków Małopolska;
  • Dbanie o prawidłowy przepływ informacji w zespole ds. zarządzania projektami;
  • Analiza terminowości i stopnia realizacji zadań przez zespoły projektowe (monitorowanie harmonogramów);
  • Wsparcie zespołów w aktualizacji harmonogramów działań;
  • Sprawdzanie statusów działań w systemie do zarządzania projektami;
  • Wsparcie w przygotowywaniu dokumentacji projektowych (raportów, prezentacji).
  WYMAGANIA:
  • Wykształcenie wyższe (mile widziane wykształcenie kierunkowe);
  • Znajomość specyfiki pracy projektowej (doświadczenie w organizacji działań w zakresie realizacji projektów);
  • Biegła znajomość pakietu MS Office;
  • Inicjatywa własna;
  • Znajomość angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodna komunikację;
  • Skrupulatność i dokładność;
  • Mile widziana znajomość narzędzi do zarządzania projektami.
  OFERUJEMY: 
  • Pracę projektową do końca lipca 2023;
  • Atrakcyjne wynagrodzenie;
  • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania ciekawych doświadczeń;
  • Elastyczny czas pracy, możliwość pracy w niepełnym wymiarze etatu;
  • Prywatną opiekę medyczną;
  • Dofinansowanie do wypoczynku.
  • Igrzyska Europejskie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
 15. pół etatu, forma zatrudnienia: umowa o pracę

  CV proszę nadsyłać w terminie do 31.12.2022 r. na adres mailowy rekrutacja@ie2023.pl 

  W tytule proszę wpisać nazwę stanowiska. 

  Miejsce pracy: Kraków / województwo małopolskie / lokalizacje Igrzysk Europejskich

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
  • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z miastami partnerskimi (MP);
  • Współpraca promocyjno-marketingowa z MP;
  • Stworzenie i realizacja programu kulturalnego dla poszczególnych MP;
  • Stworzenie i realizacja programu turystycznego dla MP.
  WYMAGANIA:
  • Doświadczenie w realizacji działań marketingowo-promocyjnych min. 5 lat;
  • Znajomość prawa zamówień publicznych;
  • Prawo jazdy kat. B;
  • Znajomość zasad funkcjonowania podmiotów administracji publicznej. 
  DODATKOWE WYMAGANIA:
  • Otwartość i wysoka kultura osobista;
  • Umiejętność nawiązywania kontaktów i relacji;
  • Profesjonalizm;
  • Umiejętności negocjacyjne.
  OFERUJEMY:
  • Pracę projektową do sierpnia 2023;
  • Atrakcyjne wynagrodzenie;
  • Niezbędne narzędzia pracy;
  • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania ciekawych doświadczeń;
  • Elastyczny czas pracy, praca zadaniowa;
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).
  • Igrzyska Europejskie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

  Przedsiębiorstwo Igrzyska Europejskie 2023 spółka z o.o. zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku otrzymania CV spełniającego wszystkie wymagania.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
 16. pełny etat, forma zatrudnienia: rekomendowana umowa o pracę

  CV proszę nadsyłać w terminie do 31.03.2023 r. na adres mailowy rekrutacja@ie2023.pl 

  W tytule proszę wpisać nazwę stanowiska. 

  Miejsce pracy: Kraków / województwo małopolskie / lokalizacje Igrzysk Europejskich

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
  • Kreacja projektów graficznych;
  • Tworzenie materiałów reklamowych (katalogi, ulotki, bannery, siatki wielkoformatowe);
  • Współtworzenie strategii marketingowej firmy;
  • Projektowanie materiałów POS;
  • Prace graficzne przy tworzeniu gadżetów reklamowych;
  • Tworzenie prostych animacji;
  • Kontakt z dostawcami.
  WYMAGANIA:
  • doświadczenie (min. 5 lat) w pracy na stanowisku grafika lub podobnych;
  • bardzo dobra znajomość pakietu Adobe;
  • podstawowa znajomość prawa zamówień publicznych;
  • kreatywność;
  • umiejętność przygotowywania materiałów do druku;
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
  • samodzielność oraz odpowiedzialność;
  • mile widziane doświadczenie w branży sportowej;
  • umiejętność pracy pod presją czasu.
  WYMAGANE DOKUMENTY:

  CV+portfolio
   
  OFERUJEMY:
  • pracę projektową do końca lipca / sierpnia 2023;
  • atrakcyjne wynagrodzenie;
  • prywatną opiekę medyczną;
  • niezbędne narzędzia pracy;
  • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania ciekawych doświadczeń;
  • elastyczne godziny pracy;
  • dofinansowanie do wypoczynku i inne świadczenia z ZFŚŚ;
  • dofinansowanie do karty MULTISPORT;
  • owoce w biurze.
  Igrzyska Europejskie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

  Przedsiębiorstwo Igrzyska Europejskie 2023 spółka z o.o. zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku otrzymania CV spełniającego wszystkie wymagania.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
 17. pełny etat, forma zatrudnienia: rekomendowana umowa o pracę

  CV proszę nadsyłać w terminie do 31.03.2023 r. na adres mailowy rekrutacja@ie2023.pl 

  W tytule proszę wpisać nazwę stanowiska.

  Miejsce pracy: Kraków / Województwo Małopolskie / lokalizacje Igrzysk Europejskich

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
  • Planowanie, prowadzenie zadań z zakresu promocji;
  • Zarządzanie wizerunkiem oraz tożsamością marki Igrzyska Europejskie 2023;
  • Prowadzenie działań z zakresu public relations;
  • Zdobywanie poparcia społecznego dla inicjatywy Igrzysk Europejskich 2023;
  • Lobbing na rzecz wspierania interesów marki;
  • Organizacja i uczestniczenie w eventach promocyjnych Igrzysk Europejskich;
  • Rozwój silnej marki Igrzyska Europejskie 2023 na rynkach wewnętrznym i zewnętrznym;
  • Kreowanie i projektowanie działań promocyjnych;
  • Wdrażanie kampanii promujących Igrzyska Europejskie 2023;
  • Identyfikowanie cech i walorów służących wyróżnieniu marki;
  • Aranżowanie partnerskiej współpracy w zakresie promocji marki IE2023 z jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami komercyjnymi oraz społecznymi.

  WYMAGANIA:
  • Wykształcenie wyższe, dodatkowym atutem będą kierunki związane z promocją i marketingiem;
  • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – min. 2 lata;
  • Komunikatywność, praca w zespole;
  • Dokładność, sumienność i dobra organizacja pracy własnej;
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
  • Prawo jazdy kategorii B;
  • Dyspozycyjność w weekendy.

  OFERUJEMY:
  • Pracę projektową do końca lipca 2023 roku;
  • Wynagrodzenie stałe i premię uznaniową;
  • Niezbędne narzędzia pracy tj. telefon służbowy i laptop;
  • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania ciekawych doświadczeń;
  • Elastyczny czas pracy, praca zadaniowa.

  Igrzyska Europejskie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

  Przedsiębiorstwo Igrzyska Europejskie 2023 spółka z o.o. zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku otrzymania CV spełniającego wszystkie wymagania.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
 18. pełny etat, forma zatrudnienia: umowa o pracę

  CV proszę nadsyłać w terminie do 31.12.2022 r. na adres mailowy rekrutacja@ie2023.pl. W tytule proszę wpisać nazwę stanowiska. 

  Miejsce pracy: Kraków/województwo małopolskie/lokalizacje Igrzysk Europejskich

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
  • Współtworzenie strategii i realizacja działań komunikacyjno-marketingowych Igrzysk Europejskich 2023;
  • Działania w obszarze performance marketingu (sem, seo, social media, direct marketing itp.);
  • Przygotowanie, prowadzenie działań SEO i SEM, w tym współpraca z agencjami zewnętrznymi;
  • Prowadzenie działań e-mail marketingowych;
  • Obsługa konta w Google Ads, w tym raportowanie funkcjonujących kampanii i analiza ich skuteczności;
  • Prowadzenie kampanii w zakresie performance marketingu;
  • Analiza wyników działań i wprowadzanie bieżących usprawnień i optymalizacji;
  • Analiza branży, monitorowanie kampanii i trendów rynkowych;
  • Przygotowywanie raportów i analiz dotyczących działań komunikacyjno-marketingowych;
  • Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań i ich wdrażanie;
  • Wspieranie pozostałych członków zespołu w obszarach: social media, marketing itd.
  WYMAGANIA:

  • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – min. 2 lata;
  • Doświadczenie w przygotowaniu, prowadzeniu i koordynacji działań SEO i SEM;
  • Umiejętności wykorzystywania narzędzi: Google Analytics, Google Tag Manager, Google Ads, Facebook ads, LinkedIn ads, YT, Figma, Sotrender itp.
  • Znajomość narzędzi e-mail marketingowych, w tym np. Freshmaila;
  • Analizowanie działań, tworzenie przejrzystych raportów i rekomendacji;
  • Dokładność, sumienność i dobra organizacja pracy własnej;
  • Umiejętność pracy pod presją czasu;
  • Umiejętność zarządzania czasem pracy;
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym.  
  DODATKOWE WYMAGANIA:
  • Doświadczenie w prowadzeniu komunikacji i mediów społecznościowych związanych z wydarzeniami sportowymi;
  • Doświadczenie w pracy w agencjach reklamowych/marketingowych.
  OFERUJEMY:
  • Pracę projektową do lipca 2023;
  • Atrakcyjne wynagrodzenie;
  • Niezbędne narzędzia pracy;
  • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania ciekawych doświadczeń;
  • Elastyczny czas pracy, praca zadaniowa;
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).
  Igrzyska Europejskie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

  Przedsiębiorstwo Igrzyska Europejskie 2023 spółka z o.o. zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku otrzymania CV spełniającego wszystkie wymagania.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
 19. Szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) proszę nadsyłać na adres mailowy rekrutacja@ie2023.pl

  W tytule wiadomości proszę wpisać nazwę stanowiska.

  Miejsce pracy: Kraków, województwo małopolskie


  Zakres obowiązków:

  • Prowadzenie projektów marketingowych
  • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi (agencje, organizacje publiczne i pozarządowe, kontrahenci)
  • Realizowanie zadań związanych z merchandisingiem
  • Współpraca z zespołem grafików i działem promocji
  • Inicjowanie działań marketingowych
  • Raportowanie działań
  Wymagania:
  • Wykształcenie wyższe
  • Doświadczenie (min. 2 lata) w pracy na stanowisku związanym z marketingiem
  • Dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów
  • Prawo jazdy kat. B
  • Podstawowa znajomość prawa zamówień publicznych mile widziana
  • Kreatywność
  • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów i budowania relacji
  • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (min. B2)
  • Samodzielność oraz odpowiedzialność
  • Mile widziane doświadczenie w branży sportowej
  • Umiejętność pracy pod presją czasu
  Oferujemy:
  • Pracę projektową do końca sierpnia 2023
  • Wynagrodzenie stałe
  • Możliwość zdobywania doświadczeń podczas największej imprezy sportowej w Polsce
  • Niezbędne narzędzia pracy tj. telefon służbowy i laptop
  • Elastyczny czas pracy, praca zadaniowa
 20. pełny etat, forma zatrudnienia: umowa o pracę

  CV proszę nadsyłać w terminie do 31.03.2023 r. na adres mailowy rekrutacja@ie2023.pl 

  W tytule proszę wpisać nazwę stanowiska. 

  Miejsce pracy: Kraków / województwo małopolskie / lokalizacje Igrzysk Europejskich

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
  • Tworzenie ofert sponsorskich i inicjowanie współpracy B2B z innymi podmiotami;
  • Realizacja świadczeń wynikająca z umów;
  • Kreowanie działań aktywizujących i towarzyszących;
  • Sprzedaż dodatkowych produktów związanych z firmą;
  • Raportowanie działań marketingowych;
  • Kontrolowanie realizacji świadczeń w czasie zawodów sportowych.
  WYMAGANIA:
  • Wykształcenie wyższe;
  • Doświadczenie (min. 3 lata) w pracy na stanowisku związanym ze sprzedażą lub pozyskiwaniem sponsorów;
  • Dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów;
  • Prawo jazdy kat. B;
  • Podstawowa znajomość prawa zamówień publicznych;
  • Kreatywność;
  • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów i budowaniu relacji;
  • Komunikatywna znajomość języka angielskiego;
  • Samodzielność oraz odpowiedzialność;
  • Mile widziane doświadczenie w branży sportowej;
  • Umiejętność pracy pod presją czasu.
  OFERUJEMY:
  • Pracę projektową do sierpnia 2023;
  • Atrakcyjne wynagrodzenie;
  • Niezbędne narzędzia pracy tj. telefon służbowy i laptop;
  • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania ciekawych doświadczeń;
  • Elastyczny czas pracy, praca zadaniowa;
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).
  • Igrzyska Europejskie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

  Przedsiębiorstwo Igrzyska Europejskie 2023 spółka z o.o. zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku otrzymania CV spełniającego wszystkie wymagania.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
 21. pełny etat, forma zatrudnienia: rekomendowana umowa o pracę

  CV proszę nadsyłać w terminie do 30.12.2022 r. na adres mailowy rekrutacja@ie2023.pl 

  W tytule proszę wpisać nazwę stanowiska.

  Miejsce pracy: Kraków / Województwo Małopolskie / lokalizacje Igrzysk Europejskich

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

  • Koordynowanie pracą zespołu zadaniowego o charakterze technologicznym i technicznym, związanych z przygotowaniem III Igrzysk Europejskich;
  • Współpraca z poszczególnymi pionami operacyjnymi Spółki w zakresie przygotowania i zabezpieczenia inwestycji i innych działań o charakterze technicznym i technologicznym;
  • Współpraca z zewnętrznym partnerem informatycznym i teleinformatycznym w zakresie przygotowania i zabezpieczenia wydarzenia w niezbędnym zakresie;
  • Wsparcie merytoryczne Zarządu w zakresie koordynacji i kontroli przedsięwzięć Igrzysk Europejskich 2023 i innych działań podmiotów realizujących przygotowania do Igrzysk.
  WYMAGANIA:

  • Wykształcenie techniczne;
  • Doświadczenie w prowadzeniu budów lub inwestycji;
  • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi;
  • Doświadczenie w pracy przy wydarzeniach sportowych lub o podobnym charakterze;
  • Doświadczenie w zarządzaniu personelem;
  • Dyspozycyjność i gotowość do podróży służbowych;
  • Umiejętność zarządzania czasem pracy, dyspozycyjność do pracy zadaniowej;
  • Dobra znajomość pakietu MS Office;
  • Prawo jazdy kat. B.
  DODATKOWE WYMAGANIA:

  • Doświadczenie w organizacji dużych eventów;
  • Znajomość języka angielskiego, w szczególności w branży technicznej, na poziomie min. dobrym;
  • Znajomość procedur administracyjnych i prawa zamówień publicznych.
  OFERUJEMY:
  • Atrakcyjne wynagrodzenie;
  • Możliwość rozwoju zawodowego;
  • Prywatną opiekę medyczną;
  • Dofinansowanie do wypoczynku i inne świadczenia z ZFŚS.
  • Igrzyska Europejskie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

  Przedsiębiorstwo Igrzyska Europejskie 2023 spółka z o.o. zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku otrzymania CV spełniającego wszystkie wymagania.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
 22. pełny etat, forma zatrudnienia: umowa o pracę

  CV proszę nadsyłać w terminie do 31.12.2022 r. na adres mailowy rekrutacja@ie2023.pl 

  W tytule proszę wpisać nazwę stanowiska. 

  Miejsce pracy: Kraków / województwo małopolskie / lokalizacje Igrzysk Europejskich

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
  • Praca przy projekcie związanym z obsługą biletową Igrzysk Europejskich 2023 Kraków-Małopolska;
  • Zadania związane z technicznymi aspektami organizacji miejsc obsługi kibiców, obiektami, kasami biletowymi i innymi;
  • Współpraca z innymi Pionami w tym technicznym, firmami współpracującymi;
  • Nadzór projektu i montaży elementów technicznych np. sieci internetowej, mediów, a także pomieszczeń do obsługi biletowej;
  • Nadzór w czasie trwania wydarzeń, wsparcie zespołów biletowych;
  • Realizację bieżących zadań w Pionie Biletów Igrzysk Europejskich 2023 Kraków-Małopolska.
  WYMAGANIA:
  • Znajomość języka angielskiego;
  • Dokładność, sumienność i dobra organizacja pracy własnej;
  • Umiejętność zarządzania czasem pracy, dyspozycyjność do pracy zadaniowej;
  • Dobra znajomość pakietu MS Office.
  OFERUJEMY:
  • Pracę projektową do lipca 2023;
  • Atrakcyjne wynagrodzenie;
  • Niezbędne narzędzia pracy;
  • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania ciekawych doświadczeń;
  • Elastyczny czas pracy, praca zadaniowa;
  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).
  Igrzyska Europejskie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

  Przedsiębiorstwo Igrzyska Europejskie 2023 spółka z o.o. zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku otrzymania CV spełniającego wszystkie wymagania.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
 23. pełny etat, forma zatrudnienia: rekomendowana umowa o pracę

  CV proszę nadsyłać w terminie do 21.12.2022 r. na adres mailowy rekrutacja@ie2023.pl 

  W tytule proszę wpisać nazwę stanowiska.

  Miejsce pracy: Kraków / Województwo Małopolskie / lokalizacje Igrzysk Europejskich

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

  • Kompleksowe prowadzenie procesów rekrutacyjnych;
  • Przygotowanie i publikowanie ogłoszeń na portalach internetowych;
  • Selekcja nadesłanych aplikacji;
  • Budowanie bazy kandydatów;
  • Osobisty, telefoniczny i mailowy kontakt z kandydatami także w języku angielskim;
  • Przygotowywanie raportów i dotyczących prowadzonych procesów rekrutacyjnych;
  • Dbałość o prawidłowy proces obiegu dokumentów związanych z zatrudnianiem;
  • Codzienna współpraca z współpracownikami HR oraz kadrą menadżerską w procesie rekrutacji i selekcji kandydatów;
  • Uczestnictwo w różnych inicjatywach z obszaru HR związanych z potrzebami biznesowymi.
  WYMAGANIA:

  • Doświadczenie przy samodzielnym prowadzeniu wielu procesów rekrutacyjnych jednocześnie;
  • Doświadczenie w skutecznym pozyskiwaniu kandydatów różnymi kanałami;
  • Umiejętności interpersonalne; komunikatywność, zaangażowanie w działaniu, współpraca;
  • Swobodna komunikacja w języku angielskim minimum B2;
  • Samodzielność;
  • Umiejętność organizacji pracy własnej/prowadzenia kilku procesów jednocześnie;
  • Mile widziane doświadczenie w branży agencji zatrudniania, HR, lub na stanowisku związanym z obsługą klienta.
  OFERUJEMY:

  • Pracę od zaraz;
  • Praca projektowa/ UoP do końca lipca 2023;
  • Przyjazną atmosferę;
  • Wsparcie zespołu;
  • Elastyczny czas pracy;
  • Prywatną opiekę medyczną;
  • Dofinansowanie do wypoczynku i inne świadczenia z ZFŚS.
  Igrzyska Europejskie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

  Przedsiębiorstwo Igrzyska Europejskie 2023 spółka z o.o. zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku otrzymania CV spełniającego wszystkie wymagania.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
 24. pełny etat, forma zatrudnienia: rekomendowana umowa o pracę

  CV proszę nadsyłać w terminie do 23.10.2022 r. na adres mailowy rekrutacja@ie2023.pl 

  W tytule proszę wpisać nazwę stanowiska. 

  Miejsce pracy: Kraków / województwo małopolskie / lokalizacje Igrzysk Europejskich

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

  • Prowadzenie rozmów rekrutacyjnych z kandydatami na wolontariuszy;
  • Wsparcie rekrutacji zespołu rekruterów;
  • Zarządzanie i koordynacja pracy zespołem rekruterów;
  • Wsparcie w prawadzeniu szkoleń dla rekruterów;
  • Zarządzanie i tworzenie bazami danych;
  • Współpraca z działami organizacyjnymi i operacyjnymi w Pionie wolontariatu;
  • Nadzór nad systemem do zarządzania wolontariuszami i dostępami.
  WYMAGANIA:
  • Minimum 2 letnie doświadczenie w zarządzanie zespołem;
  • Doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji;
  • Doświadczenie w organizacji wydarzeń sportowych;
  • Wysoko rozwinięte zdolności w zakresie komunikacji interpersonalnej;
  • Dokładność, sumienność i dobra organizacja pracy własnej;
  • Umiejętność zarządzania czasem pracy, dyspozycyjność do pracy zadaniowej;
  • Dobra znajomość pakietu MS Office;
  • Doświadczenie w organizacji wolontariatu;
  • Dyspozycyjność i gotowość do podróży służbowych;
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
  OFERUJEMY: 
  • Pracę projektową do końca lipca/sierpnia 2023;
  • Atrakcyjne wynagrodzenie;
  • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania ciekawych doświadczeń;
  • Elastyczny czas pracy, możliwość pracy w niepełnym wymiarze etatu;
  • Prywatną opiekę medyczną;
  • Dofinansowanie do wypoczynku.

  Igrzyska Europejskie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
 25. (kilka etatów) pełny etat, forma zatrudnienia: rekomendowana umowa o pracę

  CV proszę nadsyłać w terminie do 28.02.2023 r. na adres mailowy rekrutacja@ie2023.pl 

  W tytule proszę wpisać nazwę stanowiska.

  Miejsce pracy: Kraków / Województwo Małopolskie / lokalizacje Igrzysk Europejskich

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
  • Rekrutacja wolontariuszy;
  • Współpraca z koordynatorem Rekrutacji w zakresie zapotrzebowania i wytycznych rekrutacji wolontariuszy;
  • Organizacja pracy wskazanej grupy wolontariuszy;
  • Przygotowywanie harmonogramów pracy wolontariuszy;
  • Współpraca z Managarami Miejskimi ds. Wolontariatu;
  • Zarządzanie zespołem wolontariuszy i liderów wolontariatu;
  • Współpraca z Lokalnym Komitetem Organizacyjnym;
  • Nadzór nad dokumentacją związaną z pracą wolontariuszy;
  • Motywowanie, integracja wolontariuszy;
  • Prowadzenie ewaluacji związanej z realizacją wolontariatu;
  • Sporządzanie raportów operacyjnych w związku z realizacją zadań Komitetu Organizacyjnego.
  WYMAGANIA:
  • Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy przy wydarzeniach sportowych;
  • Doświadczenie w zarządzanie zespołem;
  • Dyspozycyjność i gotowość do podróży służbowych;
  • Wysoko rozwinięte zdolności w zakresie komunikacji interpersonalnej;
  • Dokładność, sumienność i dobra organizacja pracy własnej;
  • Umiejętność zarządzania czasem pracy, dyspozycyjność do pracy zadaniowej;
  • Dobra znajomość pakietu MS Office;
  • Doświadczenie w organizacji wolontariatu;
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

  OFERUJEMY: 
  • Elastyczne godziny pracy;
  • Pracę projektową do końca lipca;
  • Atrakcyjne wynagrodzenie;
  • Niezbędne narzędzia pracy;
  • Możliwość rozwoju zawodowego w największym sportowym wydarzeniu w Polsce;
  • Miłą i przyjazną atmosferę pracy;
  • Niezbędne narzędzia pracy;
  • Prywatną opiekę medyczną;
  • Dofinansowanie do wypoczynku;
  • Kartę Multisport;
  • Owoce w biurze.

  Igrzyska Europejskie 2023 Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

  Przedsiębiorstwo Igrzyska Europejskie 2023 spółka z o.o. zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku otrzymania CV spełniającego wszystkie wymagania.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
 26. pełny etat, forma zatrudnienia: rekomendowana umowa o pracę

  CV proszę nadsyłać w terminie do 31.12.2022 r. na adres mailowy rekrutacja@ie2023.pl 

  W tytule proszę wpisać nazwę stanowiska.

  Miejsce pracy: Kraków / Województwo Małopolskie / lokalizacje Igrzysk Europejskich

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

  • Prowadzenie spotkań informacyjnych o wolontariacie;
  • Nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami w zakresie promocji naboru na wolontariat;
  • Współpraca z koordynatorem Rekrutacji w zakresie zapotrzebowania i wytycznych rekrutacji wolontariuszy;
  • Przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych z kandydatami na wolontariuszy;
  • Współtworzenie procesu szkoleniowego wolontariuszy;
  • Współpraca z koordynatorami wolontariatu na obiektach w miastach gospodarzach i koordynacja przepływu informacji;
  • Opracowanie harmonogramów pracy wolontariuszy;
  • Koordynacja, zarządzanie, motywowanie i monitorowanie i prowadzenie dokumentacji pracy wolontariuszy.
  WYMAGANIA:

  • Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy przy wydarzeniach sportowych;
  • Doświadczenie w zarządzanie zespołem;
  • Dyspozycyjność i gotowość do podróży służbowych;
  • Wysoko rozwinięte zdolności w zakresie komunikacji interpersonalnej;
  • Dokładność, sumienność i dobra organizacja pracy własnej;
  • Umiejętność zarządzania czasem pracy, dyspozycyjność do pracy zadaniowej;
  • Dobra znajomość pakietu MS Office;
  • Doświadczenie w organizacji wolontariatu;
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
  DODATKOWE WYMAGANIA:

  Prawo jazdy kat. B.

  OFERUJEMY:
  • Pracę projektową do końca lipca/sierpnia 2023;
  • Atrakcyjne wynagrodzenie;
  • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania ciekawych doświadczeń;
  • Elastyczne godziny pracy;
  • Prywatną opiekę medyczną;
  • Dofinansowanie do wypoczynku i inne świadczenia z ZFŚS.
  Igrzyska Europejskie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

  Przedsiębiorstwo Igrzyska Europejskie 2023 spółka z o.o. zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku otrzymania CV spełniającego wszystkie wymagania.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
 27. pełny etat, forma zatrudnienia: rekomendowana umowa o pracę

  CV proszę nadsyłać w terminie do 31.12.2022 r. na adres mailowy rekrutacja@ie2023.pl 

  W tytule proszę wpisać nazwę stanowiska.

  Miejsce pracy: Kraków / Województwo Małopolskie / lokalizacje Igrzysk Europejskich

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

  • Prowadzenie spotkań informacyjnych o wolontariacie;
  • Nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami w zakresie promocji naboru na wolontariat;
  • Współpraca z koordynatorem Rekrutacji w zakresie zapotrzebowania i wytycznych rekrutacji wolontariuszy;
  • Przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych z kandydatami na wolontariuszy;
  • Współtworzenie procesu szkoleniowego wolontariuszy;
  • Współpraca z koordynatorami wolontariatu na obiektach w miastach gospodarzach i koordynacja przepływu informacji;
  • Opracowanie harmonogramów pracy wolontariuszy;
  • Koordynacja, zarządzanie, motywowanie i monitorowanie i prowadzenie dokumentacji pracy wolontariuszy.
  WYMAGANIA:

  • Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy przy wydarzeniach sportowych;
  • Doświadczenie w zarządzanie zespołem;
  • Dyspozycyjność i gotowość do podróży służbowych;
  • Wysoko rozwinięte zdolności w zakresie komunikacji interpersonalnej;
  • Dokładność, sumienność i dobra organizacja pracy własnej;
  • Umiejętność zarządzania czasem pracy, dyspozycyjność do pracy zadaniowej;
  • Dobra znajomość pakietu MS Office;
  • Doświadczenie w organizacji wolontariatu;
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
  DODATKOWE WYMAGANIA:

  Prawo jazdy kat. B.

  OFERUJEMY:
  • Pracę projektową do końca lipca/sierpnia 2023;
  • Atrakcyjne wynagrodzenie;
  • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania ciekawych doświadczeń;
  • Elastyczne godziny pracy;
  • Prywatną opiekę medyczną;
  • Dofinansowanie do wypoczynku i inne świadczenia z ZFŚS.
  Igrzyska Europejskie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

  Przedsiębiorstwo Igrzyska Europejskie 2023 spółka z o.o. zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku otrzymania CV spełniającego wszystkie wymagania.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
 28. pełny etat, forma zatrudnienia: rekomendowana umowa o pracę

  CV proszę nadsyłać w terminie do 31.12.2022 r. na adres mailowy rekrutacja@ie2023.pl 

  W tytule proszę wpisać nazwę stanowiska.

  Miejsce pracy: Kraków / Województwo Małopolskie / lokalizacje Igrzysk Europejskich

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

  • Prowadzenie spotkań informacyjnych o wolontariacie;
  • Nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami w zakresie promocji naboru na wolontariat;
  • Współpraca z koordynatorem Rekrutacji w zakresie zapotrzebowania i wytycznych rekrutacji wolontariuszy;
  • Przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych z kandydatami na wolontariuszy;
  • Współtworzenie procesu szkoleniowego wolontariuszy;
  • Współpraca z koordynatorami wolontariatu na obiektach w miastach gospodarzach i koordynacja przepływu informacji;
  • Opracowanie harmonogramów pracy wolontariuszy;
  • Koordynacja, zarządzanie, motywowanie i monitorowanie i prowadzenie dokumentacji pracy wolontariuszy.
  WYMAGANIA:

  • Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy przy wydarzeniach sportowych;
  • Doświadczenie w zarządzanie zespołem;
  • Dyspozycyjność i gotowość do podróży służbowych;
  • Wysoko rozwinięte zdolności w zakresie komunikacji interpersonalnej;
  • Dokładność, sumienność i dobra organizacja pracy własnej;
  • Umiejętność zarządzania czasem pracy, dyspozycyjność do pracy zadaniowej;
  • Dobra znajomość pakietu MS Office;
  • Doświadczenie w organizacji wolontariatu;
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
  DODATKOWE WYMAGANIA:

  Prawo jazdy kat. B.

  OFERUJEMY:
  • Pracę projektową do końca lipca/sierpnia 2023;
  • Atrakcyjne wynagrodzenie;
  • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania ciekawych doświadczeń;
  • Elastyczne godziny pracy;
  • Prywatną opiekę medyczną;
  • Dofinansowanie do wypoczynku i inne świadczenia z ZFŚS.
  Igrzyska Europejskie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

  Przedsiębiorstwo Igrzyska Europejskie 2023 spółka z o.o. zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku otrzymania CV spełniającego wszystkie wymagania.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
 29. pełny etat, forma zatrudnienia: rekomendowana umowa o pracę

  CV proszę nadsyłać w terminie do 31.12.2022 r. na adres mailowy rekrutacja@ie2023.pl 

  W tytule proszę wpisać nazwę stanowiska.

  Miejsce pracy: Kraków / Województwo Małopolskie / lokalizacje Igrzysk Europejskich

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

  • Prowadzenie spotkań informacyjnych o wolontariacie;
  • Nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami w zakresie promocji naboru na wolontariat;
  • Współpraca z koordynatorem Rekrutacji w zakresie zapotrzebowania i wytycznych rekrutacji wolontariuszy;
  • Przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych z kandydatami na wolontariuszy;
  • Współtworzenie procesu szkoleniowego wolontariuszy;
  • Współpraca z koordynatorami wolontariatu i koordynacja przepływu informacji;
  • Opracowanie harmonogramów pracy wolontariuszy;
  • Koordynacja, zarządzanie, motywowanie i monitorowanie i prowadzenie dokumentacji pracy wolontariuszy.
  WYMAGANIA:

  • Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy przy wydarzeniach sportowych;
  • Doświadczenie w zarządzanie zespołem;
  • Dyspozycyjność i gotowość do podróży służbowych;
  • Wysoko rozwinięte zdolności w zakresie komunikacji interpersonalnej;
  • Dokładność, sumienność i dobra organizacja pracy własnej;
  • Umiejętność zarządzania czasem pracy, dyspozycyjność do pracy zadaniowej;
  • Dobra znajomość pakietu MS Office;
  • Doświadczenie w organizacji wolontariatu;
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
  DODATKOWE WYMAGANIA:

  Prawo jazdy kat. B.

  OFERUJEMY:

  • Pracę projektową do końca lipca/sierpnia 2023;
  • Atrakcyjne wynagrodzenie;
  • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania ciekawych doświadczeń;
  • Elastyczne godziny pracy;
  • Prywatną opiekę medyczną;
  • Dofinansowanie do wypoczynku i inne świadczenia z ZFŚS.
  Igrzyska Europejskie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

  Przedsiębiorstwo Igrzyska Europejskie 2023 spółka z o.o. zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku otrzymania CV spełniającego wszystkie wymagania.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
 30. pełny etat, forma zatrudnienia: rekomendowana umowa o pracę

  CV proszę nadsyłać w terminie do 31.12.2022 r. na adres mailowy rekrutacja@ie2023.pl 

  W tytule proszę wpisać nazwę stanowiska.

  Miejsce pracy: Kraków / Województwo Małopolskie / lokalizacje Igrzysk Europejskich

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

  • Tworzenie treści na social media/relacji/wywiadów/virali nt wolontariatu:
  1) w trakcie naboru (działania jako wsparcie promocji i tworzenie treści „od          kuchni” nt. działów wolontariatu, informacji organizacyjnych itp.);
  2) w trakcie rekrutacji (wskazówki, informacja dla kandydatów, wideo-newsletter utrzymujący komunikację i motywację kandydatów);
  3) w trakcie szkoleń (przypomnienia o szkoleniach, wprowadzenia do kolejnych modułów);
  4) w trakcie przebiegu wolontariatu prowadzenie grupy kreatywnej, relacji, materiałów integrujących i motywujących wolontariuszy;
  • Pełnienie funkcji „ambasadora” wolontariatu;
  • Tworzenie koncepcji kreatywnych;
  • Koordynowanie zespołu wolontariuszy działu kreatywnego.
  WYMAGANIA:

  • Doświadczenie w tworzeniu treści na youtube, instagram, facebook, Tik Tok;
  • Kreatywność;
  • Znajomość aktualnych trendów w mediach społecznościowych;
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
  • Bardzo wysoko rozwinięte zdolności w zakresie komunikacji interpersonalnej;
  • Dokładność, sumienność i dobra organizacja pracy własnej;
  • Umiejętność zarządzania czasem pracy, dyspozycyjność do pracy zadaniowej;
  • Dobra znajomość pakietu MS Office i narzędzi do tworzenia treści;
  • Doświadczenie w zarządzanie zespołem;
  • Dyspozycyjność i gotowość do podróży służbowych.
  DODATKOWE WYMAGANIA:
  • Prowadzenie własnych kanałów w takich portalach jak: youtube, instagram, facebook, Tik Tok;
  • Portfolio z propozycjami treści.
  OFERUJEMY:
  • Pracę projektową do końca lipca/sierpnia 2023;
  • Atrakcyjne wynagrodzenie;
  • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania ciekawych doświadczeń;
  • Elastyczne godziny pracy;
  • Prywatną opiekę medyczną;
  • Dofinansowanie do wypoczynku i inne świadczenia z ZFŚS.
  Igrzyska Europejskie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

  Przedsiębiorstwo Igrzyska Europejskie 2023 spółka z o.o. zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku otrzymania CV spełniającego wszystkie wymagania.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
 31. pełny etat, forma zatrudnienia: rekomendowana umowa o pracę lub umowa zlecenie

  CV proszę nadsyłać w terminie do 31.03.2023r. na adres mailowy rekrutacja@ie2023.pl 

  W tytule proszę wpisać nazwę stanowiska.

  Miejsce pracy: Kraków / Województwo Małopolskie / lokalizacje Igrzysk Europejskich

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
  • Event Cooridinator - nadzór i zarządzanie projektem eventowym, o charakterze międzynarodowych, multidyscyplinarnych zawodów sportowych,. Zarządzanie teamem hostess, realizacja scenariusza Ceremonii medalowej i Sport presentation - oprawa artystyczna wydarzenia sportowego;
  • Koordynacja dystrybucja zestawów medali oraz maskotek dla Zwycięzców w rywalizacji i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wydarzenia sportowego;
  • Koordynacja harmonogramu pracy Teamu Hostess i Medal Ceremony (właściwa lokalizacja) wolontariuszy sportowych i innych osób współpracujących przy oprawie Medal Ceremony na obiektach sportowych;
  • Nadzór nad firma eventową podczas instalacji technicznego sprzętu na obiekcie;
  • Nadzór nad prowadzeniem prób technicznych;
  • Nadzór i uczestnictwo w Venue Dress Rehearsal;
  • Koordynacja Maskotek podczas Igrzysk;
  • Nadzór nad pracą Sport Presentation Team podczas Igrzysk oraz prób;
  • Ścisła współpraca z Dyrektorem, Medal Ceremony & Sport Protocol Managerem & Sport Presentation Manager oraz z  innymi pracownikami Pionu Sportowego IE 2023;
  • Współpraca z Medal Ceremony & Sport Protocol Manager i Competition Managerami i innymi osobami w zakresie procedur Sport Protocols i ich przestrzegania podczas IE 2023;
  • Współpraca z Competition Managerem (CM) - dedykowane miasta i obiekty sportowe;
  • Współpraca w Delegatami Technicznymi, przedstawicielami Europejskich Federacji oraz Polskich Związków Sportowych przed i podczas pobytu (właściwa lokalizacja) na IE 2023;
  • Współpraca z osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie i pracę wolontariuszy (właściwa lokalizacja);
  • Uczestnictwo w przeprowadzeniu zawodów testowych na wybranych obiektach sportowych - IE 2023;
  • Uczestnictwo w szkoleniach (praktycznych i teoretycznych) w maju – czerwcu 2023;  
  • Pełna dyspozycyjność dla projektu w czerwcu 2023;
  • Przygotowywanie sprawozdań z realizowanych działań, wizyt i wyjazdów służbowych;
  • Staranne i terminowe wykonywanie obowiązków i powierzonych zadań.
  WYMAGANIA:

  • Znajomość j. angielskiego;  poziom min. B2;
  • Doświadczenie zawodowe przy organizacji wydarzeń sportowych, praca przy eventach z udziałem hostess;
  • Zarządzanie projektami;
  • Dobra znajomość pakietu Office;
  • Prawo jazdy kat. B;
  • Dyspozycyjność do pracy – czas pracy zadaniowy;
  • Odporność na stres.
  DODATKOWE WYMAGANIA:
  • Mile widziane znajomość Sport Protocol i podstawowych zasad rozgrywania popularnych dyscyplin sportowych.
  OFERUJEMY:
  • Atrakcyjne wynagrodzenie;
  • Elastyczne godziny pracy;
  • Miłą i przyjazną atmosferę pracy;
  • Możliwość rozwoju i pracy przy organizacji największej imprezy sportowej w Polsce.
  • Igrzyska Europejskie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

  Przedsiębiorstwo Igrzyska Europejskie 2023 spółka z o.o. zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku otrzymania CV spełniającego wszystkie wymagania.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
 32. pełny etat, forma zatrudnienia: rekomendowana umowa o pracę

  CV proszę nadsyłać w terminie do 30.11.2022 r. na adres mailowy rekrutacja@ie2023.pl 

  W tytule proszę wpisać nazwę stanowiska.

  Miejsce pracy: Kraków / Województwo Małopolskie / lokalizacje Igrzysk Europejskich

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
  • Wspieranie rozwijania procedur akredytacyjnych Igrzysk Europejskich 2023;
  • Wspieranie współpracy z innymi działami w celu opracowania procedur akredytacyjnych;
  • Wspieranie procesów rekrutacyjnych;
  • Wspieranie przygotowań, aranżacji oraz organizacji centrów akredytacji Igrzysk Europejskich 2023;
  • Wspieranie procesów szkoleniowych;
  • Wspieranie zarządzania lokalnymi zespołami akredytacyjnymi Igrzysk Europejskich 2023;
  • Wspieranie nadzorowania oraz tworzenia baz danych akredytacji Igrzysk Europejskich2023;
  • Wspieranie opracowywania regulaminów akredytacji oraz polityki prywatności;
  • Wspieranie procesów szkolenia i/lub informowania interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych o procedurach i operacjach akredytacyjnych;
  • Wspieranie nadzorowania procesu wprowadzania danych zgodnie z ustalonymi terminami;
  • Wspieranie procesu pozyskiwanie materiałów akredytacyjnych we współpracy z odpowiednimi obszarami funkcjonalnymi;
  • Uczestnictwo w wizytach terenowych i związanych z nimi spotkaniach;
  • Wszelkie inne zadania/zdarzenia w uzgodnieniu z Dyrektorem Pionu Akredytacji.
  WYMAGANIA:
  • Wykształcenie wyższe;
  • Zaawansowana znajomość języka angielskiego;
  • Doświadczenie w obszarze akredytacji;
  • Znajomość programów pakietu Microsoft Office;
  • Skrupulatność i dokładność;
  • Umiejętność skutecznej pracy pod presją.
  OFERUJEMY:
  • Pracę projektową do końca lipca/sierpnia 2023;
  • Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze; 
  • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania ciekawych doświadczeń;
  • Prywatną opiekę medyczną;
  • Dofinansowanie do wypoczynku.
  Igrzyska Europejskie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

  Przedsiębiorstwo Igrzyska Europejskie 2023 spółka z o.o. zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku otrzymania CV spełniającego wszystkie wymagania.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
 33. pełny etat, forma zatrudnienia: rekomendowana umowa o pracę

  CV proszę nadsyłać w terminie do 31.03.2023 r. na adres mailowy rekrutacja@ie2023.pl 

  W tytule proszę wpisać nazwę stanowiska.

  Miejsce pracy: Kraków / województwo małopolskie / lokalizacje Igrzysk Europejskich

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
  • Definiowanie Definiowanie stref dostępu dla poszczególnych grup użytkowników systemu akredytacyjnego, tzn. dla wszystkich osób, które będą poruszać się po obiektach Igrzysk Europejskich na podstawie akredytacji (access control);
  • Współpraca z innymi Pionami, w szczególności z Pionem Bezpieczeństwa.
  • Wdrażanie ustaleń i zdefiniowanych stref dostępu do systemu informatycznego – GMS (Games Management System)
  • Kontakt mejlowy, a także przy użyciu narzędzi audio – video, z partnerem technologicznym III Igrzysk Europejskich.
  • Bieżąca kontrola oraz modyfikacje w zakresie stref dostępu;
  • Inne ściśle związane z obszarem access control;
  • Wsparcie Pionu Akredytacji w przygotowaniu dokumentacji, tzw. manuali – instrukcji dot. procesów akredytacyjnych;
  • Inne zadania w porozumieniu z Dyrektorem Pionu;
  WYMAGANIA:
  • wykształcenie wyższe lub w trakcie nauki;
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1 w mowie i piśmie;
  • doświadczenie w pracy w obszarze akredytacji lub systemów kontroli dostępów;
  • doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym;
  • doświadczenie w pracy eventach (sportowych), w kulturze lub pokrewne;
  DODATKOWE WYMAGANIA:
  • Wysoka motywacja do pracy i nauki nowych umiejętności;
  • Umiejętność pracy w dynamicznym i wymagającym środowisku;
  • Umiejętność szybkiego dopasowania się do nowego środowiska pracy;;
  • Umiejętność pracy w dynamicznym i wymagającym środowisku;
  OFERUJEMY:
  • Elastyczne godziny pracy;
  • Pracę projektową do końca lipca 2023;
  • Atrakcyjne wynagrodzenie;
  • Niezbędne narzędzia pracy;
  • Możliwość rozwoju zawodowego w największym sportowym wydarzeniu w Polsce;
  • Miłą i przyjazną atmosferę pracy;
  • Niezbędne narzędzia pracy;
  • Prywatną opiekę medyczną;
  • Dofinansowanie do wypoczynku.
  • Kartę Multisport;
  • Owoce w biurze.
  Igrzyska Europejskie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

  Przedsiębiorstwo Igrzyska Europejskie 2023 spółka z o.o. zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku otrzymania CV spełniającego wszystkie wymagania.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
 34. pełny etat, forma zatrudnienia: rekomendowana umowa o pracę

  CV proszę nadsyłać w terminie do 31.03.2023 r. na adres mailowy rekrutacja@ie2023.pl 

  W tytule proszę wpisać nazwę stanowiska.

  Miejsce pracy: Kraków / województwo małopolskie / lokalizacje Igrzysk Europejskich

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW
  • Kontakt mailowy, w razie potrzeby także przy użyciu innych narzędzi, w tym audio-video, w języku angielskim z podmiotami zagranicznymi, które biorą udział w III Igrzyskach Europejskich, głównie NOC (Narodowe Komitety Olimpijskie), a także inne wg. potrzeb, np. telewizje. Kontakt polega na odpowiadaniu na zapytania podmiotów zagranicznych na kwestie dotyczące akredytacji.
  •  Wsparcie Pionu Akredytacji w przygotowaniu dokumentacji, tzw. manuali – instrukcji dot. procesów akredytacyjnych
  WYMAGANIA:
  • wykształcenie wyższe lub w trakcie nauki;
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1 w mowie i piśmie;
  • doświadczenie w pracy z klientem obcojęzycznym, np. obsługa klienta;
  DODATKOWE WYMAGANIA:
  • Doświadczenie w pracy eventach (sportowych), w kulturze lub pokrewne;
  • Wysoka motywacja do pracy i nauki nowych umiejętności;
  • Umiejętność pracy w dynamicznym i wymagającym środowisku.
  OFERUJEMY:
  • Elastyczne godziny pracy;
  • Pracę projektową do końca lipca 2023;
  • Atrakcyjne wynagrodzenie;
  • Niezbędne narzędzia pracy;
  • Możliwość rozwoju zawodowego w największym sportowym wydarzeniu w Polsce;
  • Miłą i przyjazną atmosferę pracy;
  • Niezbędne narzędzia pracy;
  • Prywatną opiekę medyczną;
  • Dofinansowanie do wypoczynku.
  • Kartę Multisport;
  • Owoce w biurze.
  Igrzyska Europejskie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

  Przedsiębiorstwo Igrzyska Europejskie 2023 spółka z o.o. zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku otrzymania CV spełniającego wszystkie wymagania.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
 35. pełny etat, forma zatrudnienia: rekomendowana umowa o pracę

  CV proszę nadsyłać w terminie do 31.03.2023 r. na adres mailowy rekrutacja@ie2023.pl 

  W tytule proszę wpisać nazwę stanowiska.

  Miejsce pracy: Kraków, Rzeszów, Katowice, Wrocław / województwo małopolskie / lokalizacje Igrzysk Europejskich

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
  • Wdrażanie opracowanej wcześniej koncepcji transportu podczas IE2023;
  • Mobility concept miasta partnerskie – transport – wdrażanie;
  • Mobility concept – turniejowe grupy docelowe – wdrażanie;
  • Obsługa parkingowa Igrzysk;
  • Nadzór nad powierzonymi oficjalnymi parkingami oraz ich obsługa;
  • Koordynacja szkoleń dla wszystkich grup podległych;
  • Udział przy przejmowaniu/zdawaniu parkingów;
  • Współpraca z podmiotami udostępniającymi parkingi dla Spółki IE2023;
  • Udział w szkoleniach, warsztatach;
  • Udział w wizytacjach oficjalnych obiektów IE2023;
  • Współpraca z pozostałymi pracownikami, managerami biura IE2023, współpraca przy innych projektach;
  • Realizacja innych zadań zleconych przez przełożonego lub Zarząd Spółki.
  WYMAGANIA:
  • komunikatywna znajomość j. angielskiego;
  • dyspozycyjność i gotowość do podróży służbowych;
  • umiejętność zarządzania czasem pracy;
  • samodzielność w realizacji powierzonych mu zadań;
  • umiejętność pracy pod presją czasu;
  • prawo jazdy kat. B min. 2 lata;
  • sumienność wykonywania powierzonych zadań;
  • doświadczenie w pracy przy wydarzeniach sportowych lub o podobnym charakterze;
  • doświadczenie w zarządzaniu personelem.
  OFERUJEMY:
  • pracę projektową do końca lipca 2023;
  • atrakcyjne wynagrodzenie;
  • prywatną opiekę medyczną;
  • niezbędne narzędzia pracy;
  • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania ciekawych doświadczeń;
  • elastyczne godziny pracy;
  • dofinansowanie do wypoczynku i inne świadczenia z ZFŚŚ;
  • dofinansowanie do karty MULTISPORT;
  • owoce w biurze.

  Igrzyska Europejskie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

  Przedsiębiorstwo Igrzyska Europejskie 2023 spółka z o.o. zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku otrzymania CV spełniającego wszystkie wymagania.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
 36. Szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) proszę nadsyłać na adres mailowy rekrutacja@ie2023.pl

  W tytule wiadomości proszę wpisać nazwę stanowiska.

  Miejsce pracy: Kraków, województwo małopolskie

  Zakres obowiązków:

  • Inicjowanie współpracy B2B z innymi podmiotami
  • Realizacja świadczeń wynikająca z umów sponsorskich
  • Sprzedaż dodatkowych produktów związanych z wydarzeniem
  • Raportowanie działań marketingowych
  • Kontrolowanie realizacji świadczeń w czasie zawodów sportowych
  Wymagania:
  • Wykształcenie wyższe
  • Doświadczenie (min. 2 lata) w pracy na stanowisku związanym ze sprzedażą
  • Dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów
  • Prawo jazdy kat. B
  • Podstawowa znajomość prawa zamówień publicznych mile widziana
  • Kreatywność
  • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów i budowania relacji
  • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (min. B2)
  • Samodzielność oraz odpowiedzialność
  • Mile widziane doświadczenie w branży sportowej
  • Umiejętność pracy pod presją czasu
  Oferujemy:
  • Pracę projektową do końca sierpnia 2023
  • Wynagrodzenie stałe
  • Możliwość zdobywania doświadczeń podczas największej imprezy sportowej w Polsce
  • Niezbędne narzędzia pracy tj. telefon służbowy i laptop
  • Elastyczny czas pracy, praca zadaniowa
 37. (kilka etatów),  forma zatrudnienia – UoP

  CV proszę nadsyłać w terminie do 31.03.2023r. na adres mailowy rekrutacja@ie2023.pl

  W tytule wiadomości proszę wpisać nazwę stanowiska

  Miejsce pracy: Kraków/ Województwo Małopolskie / lokalizacje Igrzysk Europejskich

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
  • Współtworzenie i realizacja strategii IE w zakresie operacyjnego funkcjonowania obiektów sportowych;
  • Rozwój metod zarządzania poprzez aktywny udział w procesie projektowania i przygotowywania przestrzeni dostosowanych na potrzeby IE oraz zagospodarowania przestrzennego wokół nich;
  • Ścisła współpraca z zarządcami/właścicielami obiektów sportowych i pozasportowych;
  • Bieżące raportowanie z postępu prac na obiektach oraz ze spotkań z udziałem zarządców/właścicieli obiektów;
  • Nadzór nad dostosowaniem poszczególnych pomieszczeń do przydzielonych funkcji według planu operacyjnego na dany obiekt;
  • Przystosowanie obiektu do przygotowanej koncepcji zagospodarowania według szczegółowych map dostarczonych przez Koordynatora Operacji Obiektowych;
  • Współpraca przy tworzeniu planu oznakowania obiektów według dostarczonych szczegółowych map dostarczonych przez Koordynatora Operacji Obiektowych;
  • Uczestnictwo w spotkaniach operacyjnych dotyczących danego obiektu oraz w spotkaniach statusowych Pionu;
  • Ścisła współpraca z pozostałymi Pionami, mająca na celu przystosowanie obiektu na potrzeby IE oraz opracowanie pozostałych operacji na obiekcie;
  • Monitorowanie i koordynacja pracy dostawców na poszczególnych obiektach;
  • Współpraca z zespołem dedykowanym do organizacji zawodów na danym obiekcie oraz prowadzenie codziennych odpraw;
  • Zapewnienie profesjonalnej i efektywnej komunikacji pomiędzy Pionem Operacji Obiektowych a pozostałymi Pionami Spółki;
  • Bieżące i okresowe raportowanie z działalności zarządzanego Obiektu;
  • Przygotowywanie zestawień i raportów wraz z analizą;
  • Współpraca z wolontariuszami przydzielonymi do Pionu Operacji Obiektowych.
  WYMAGANIA:

  • Minimum 5 lat doświadczenia w branży eventowej lub sportowej w działaniach na poziomie min. Starszego specjalisty, związanych z organizacją wydarzeń sportowych bądź artystycznych, głownie bądź również międzynarodowych;
  • Doświadczenie w pracy w obiektach sportowych;
  • Doświadczenie w koordynowaniu zespołu operacyjnego składającego się z bezpośrednich podwładnych, wielu wykonawców i dostawców usług;
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 (umiejętność swobodnego porozumiewanie się w mowie i piśmie) – warunek konieczny, podlegający weryfikacji. Znajomość innych języków mile widziana;
  • Umiejętność organizacji pracy i planowania obowiązków w czasie;
  • Posiadanie prawa jazdy kat.B;
  • Dyspozycyjność do częstych wyjazdów służbowych na obszarze woj. Małopolskiego;
  • Umiejętność pracy pod presją czasu i rozwiązywania sytuacji kryzysowych;
  • Wysoka kultury osobista;
  • Umiejętność pracy w stale zmieniającym się środowisku, z naciskiem na zdolność proaktywnego rozwiązywania problemów;
  • Doświadczenie praktyczne w zarządzaniu projektami;
  • Znajomość pakietu Microsoft Office i praca w środowisku rozwiązań chmurowych;
  • Umiejętności negocjacyjne i wysokie zdolności komunikacyjne.
  • OFERUJEMY:
  • Elastyczne godziny pracy;
  • Pracę projektową do końca sierpnia 2023;
  • Atrakcyjne wynagrodzenie;
  • Niezbędne narzędzia pracy tj. laptop i telefon służbowy;
  • Prywatną opiekę medyczną.
  • Igrzyska Europejskie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
 38. pełny etat, forma zatrudnienia: rekomendowana umowa o pracę

  CV proszę nadsyłać w terminie do 31.03.2023 r. na adres mailowy rekrutacja@ie2023.pl 

  W tytule proszę wpisać nazwę stanowiska.

  Miejsce pracy: Kraków / Województwo Małopolskie / lokalizacje Igrzysk Europejskich

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
  • Opracowanie i wdrożenie koncepcji operacyjnej obsługi gości o statusie VIP;
  • Zapewnienie sprawnej organizacji przestrzeni Hospitality podczas Igrzysk Europejskich 2023 oraz wszystkich związanych z nimi wydarzeń (aranżacja przestrzeni, branding, zasady dostępu, zasady obsługi, programy towarzyszące);
  • Opracowanie harmonogramu realizacji projektu, bieżące raportowanie z realizacji zadań; Realizacja projektu zgodnie z zatwierdzonym planem budżetowym;
  • Zdefiniowanie operacyjnych i technicznych wymagań niezbędnych do przeprowadzenia postępowań przetargowych zgodnie z obowiązującymi przepisami zamówień publicznych;
  • Przygotowanie założeń do kontraktów z podwykonawcami, zawarcie odpowiednich umów, nadzór nad realizacją, rozliczenie i raporty końcowe;
  • Zarządzanie procesami zamówień w ramach zawartych kontraktów, opracowanie pełnej dokumentacji;
  • Nawiązanie relacji roboczych z kluczowymi interesariuszami (w tym z odpowiednimi władzami publicznymi);
  • Nadzór nad procesem zaproszeń: stworzenie listów intencyjnych i zaproszeń, nadzór nad procesem wysyłki (w przypadku wybranych grup zgodnie z protokołem dyplomatycznym), zbieranie informacji zwrotnych od gości etc.;
  • Prowadzenie procesu rejestracji gości (system zarządzania bazą danych);
  • Bieżąca koordynacja korespondencji, zapytań, problemów etc. z biurami zaproszonych gości;
  • Bieżąca koordynacja z poszczególnymi działami: zakwaterowania, transportu, wizowym, promocji etc. w celu organizacji przyjazdu i pobytu gości (godziny przylotu/odlotu, odbiór z lotniska, zakwaterowanie, organizacja limuzyn, transportu, miejsc parkingowych etc.);
  • Współpraca z pozostałymi członkami zespołu Komitetu Organizacyjnego w ramach obszarów funkcjonalnych w celu zapewnienia odpowiednich usług dla grup docelowych;
  • Raportowanie, opracowanie podsumowania po Igrzyskach.

  WYMAGANIA:
  • Minimum 3 lata doświadczenia przy organizacji wydarzeń sportowych w zakresie obsługi gości VIP lub na podobnym stanowisku w organizacjach publicznych;
  • Doświadczenie interakcji z wymagającymi klientami, gośćmi VIP/VVIP;
  • Bardzo dobra znajomość: pakietu MS Office;
  • Język angielskiego w mowie i piśmie;
  • Wysoka kultura osobista;
  • Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów;
  • Prawo jazdy kat. B;
  • Samodzielność oraz odpowiedzialność;
  • Umiejętność pracy pod presją czasu;
  • Gotowość do częstych wyjazdów w obrębie lokalizacji III Igrzysk Europejskich;
  • Doskonała organizacja pracy.

  OFERUJEMY:
  • Pracę projektową do końca lipca/sierpnia 2023;
  • Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze; 
  • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania ciekawych doświadczeń;
  • Prywatną opiekę medyczną;
  Dofinansowanie do wypoczynku.
  Igrzyska Europejskie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
 39. pełny etat, forma zatrudnienia: rekomendowana umowa o pracę

  CV proszę nadsyłać w terminie do 31.03.2023 r. na adres mailowy rekrutacja@ie2023.pl 

  W tytule proszę wpisać nazwę stanowiska.

  Miejsce pracy: Kraków / województwo małopolskie / lokalizacje Igrzysk Europejskich

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 
  • Pomoc w opracowaniu i wdrożeniu koncepcji Zakwaterowania na czas Igrzysk Europejskich 2023 oraz organizowanych w ramach Igrzysk imprez dodatkowych; 
  • Wsparcie w opracowaniu harmonogramu realizacji projektu Zakwaterowania, bieżące raportowanie z realizacji zadań; 
  • Realizacja projektu Zakwaterowanie zgodnie z zatwierdzonym planem budżetowym; 
  • Zdefiniowanie operacyjnych i technicznych wymagań niezbędnych do przeprowadzenia postępowań przetargowych zgodnie z obowiązującymi przepisami zamówień publicznych; 
  • Pomoc w przygotowaniu założeń do kontraktów z podwykonawcami, zawarcie odpowiednich umów, nadzór nad realizacją, rozliczenie i raporty końcowe; 
  • Pomoc w zarządzaniu procesami zamówień w ramach zawartych kontraktów, opracowanie pełnej dokumentacji; 
  • Nawiązanie relacji roboczych z kluczowymi interesariuszami; 
  • Pomoc w opracowaniu specyfikacji technicznej, procedur operacyjnych w zakresie wymagań i obsługi grup docelowych; 
  • Pomoc w koordynowaniu dostaw i dystrybucji w obiektach noclegowych objętych projektem; 
  • Zarządzanie przydzielaniem obiektów noclegowych i pokoi do grup docelowych; 
  • Opracowywanie raportów dziennych z obiektów noclegowych oraz przygotowanie dobowego raportu podsumowującego w czasie Igrzysk; 
  • Pomoc w przeprowadzaniu badań i analizy rynków lokalnych w celu oceny potencjalnych dostawców i partnerów; 
  • Koordynacja opracowania katalogu promocyjnego obiektów noclegowych podczas Igrzysk; 
  • Koordynacja pracy welcome desków w obiektach noclegowych podczas Igrzysk; 
  • Pomoc w przeprowadzeniu szkoleń dla wolontariuszy i interesariuszy; 
  • Pomoc w opracowaniu ostatecznego planu operacyjnego zakwaterowania Igrzysk; 
  • Pomoc w opracowaniu systemu informatycznego niezbędnego do zarządzania allotmentem hotelowym;  
  • Koordynacja i pomoc w przeprowadzeniu wizji lokalnych w obiektach noclegowych podczas Igrzysk; 
  • Bieżąca koordynacja korespondencji, zapytań, problemów etc. z interesariuszami; 
  • Bieżąca koordynacja działań z poszczególnymi działami: administracji, księgowości, podróży służbowych, cateringu, NOC, bezpieczeństwa, logistyki, transportu, promocji etc. w celu organizacji przyjazdu i pobytu gości; 
  • Współpraca z pozostałymi członkami zespołu Komitetu Organizacyjnego w ramach obszarów funkcjonalnych w celu zapewnienia odpowiednich usług dla grup docelowych; 
  • Raportowanie, opracowanie podsumowania po Igrzyskach. 

  WYMAGANIA: 
  • Minimum 2 lata doświadczenia pracy np.: w hotelarstwie, PCO, DMC lub przy organizacji wyjazdów motywacyjnych, konferencji czy wydarzeń sportowych itp.; 
  • Wykształcenie średnie lub wyższy kierunkowe;  
  • Bardzo dobra znajomość: pakietu MS Office; 
  • Język angielski w mowie i piśmie (min. B2); 
  • Doskonała organizacja pracy; 
  • Wysoka kultura osobista i znajomość zasad savoir vivre; 
  • Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów; 
  • Prawo jazdy kat. B; 
  • Samodzielność, terminowość, dokładność oraz odpowiedzialność; 
  • Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu; 
  • Gotowość do wyjazdów w obrębie lokalizacji III Igrzysk Europejskich. 

  MILE WIDZIANE: 
  • Znajomość ustawy „o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych” oraz przepisów wykonawczych do niej; 
  • Podstawowa znajomość prawa zamówień publicznych; 
  • Znajomość narzędzi do zarządzania obiektami hotelowymi; 
  • Doświadczenie w pracy z gościem VIP (delegacje rządowe, oficjele itp.); 
  • Znajomość protokołu dyplomatycznego; 
  • Rozeznanie w obiektach noclegowych na terenie Małopolski oraz w trendach hotelarskich na świecie. 

  OFERUJEMY: 
  • Pracę projektową do końca lipca/sierpnia 2023;
  • Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze; 
  • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania ciekawych doświadczeń;
  • Prywatną opiekę medyczną.
  • Dofinansowanie do wypoczynku.
  • Igrzyska Europejskie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
 40. pełny etat, forma zatrudnienia: rekomendowana umowa o pracę

  CV proszę nadsyłać w terminie do 31.03.2023 r. na adres mailowy rekrutacja@ie2023.pl 

  W tytule proszę wpisać nazwę stanowiska.

  Miejsce pracy: Kraków / województwo małopolskie / lokalizacje Igrzysk Europejskich

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

  • Wsparcie w sfinalizowaniu specyfikacji usług, koncepcji menu, wskaźników ilości konsumentów w ramach poszczególnych świadczeń;
  • Analiza rynku, nawiązanie relacji z potencjalnymi świadczeniodawcami usług cateringowych, analiza ofert handlowych i prowadzenie negocjacji w celu uzyskania najlepszej jakości w stosunku do ceny;
  • Opracowywanie wraz z managerem ds. operacji cateringowych i działem prawnym oraz działem zamówień publicznych kluczowej dokumentacji na wszystkich etapach procesu przetargowego;
  • Współpraca z dostawcami usług cateringowych i podwykonawcami w celu wypracowania najwyższej jakości usług związanych z wyżywieniem (również w formie szkoleń, webinarów, paneli degustacyjnych) dostarczanie im informacji na temat ilości i miejsc usług cateringowych, systemu dostaw, akredytacji, zasad funkcjonowania w ramach wydarzenia w tym pomoc w opracowaniu i realizacji sesji edukacyjnych dla podwykonawców mających na celu usprawnienie współpracy i ujednolicenie standardu usług cateringowych w ramach całego wydarzenia;
  • Nawiązywanie relacji oraz współpraca z potencjalnymi partnerami z branży HoReCa oraz FMCG w celu optymalizacji kosztów świadczeń;
  • Udział w spotkaniach zespołu Pionu Hospitality oraz spotkaniach zespołu Operacji Cateringowych, miesięczne raportowanie postępu prac;
  • Zarządzanie terminami umownymi i handlowymi oraz obowiązkami w relacji między Pionem Hospitality a zakontraktowanymi podwykonawcami od złożenia zamówienia do zakończenia trwania umowy;
  • Planowanie zapotrzebowania na powierzchnie i media dla operacji cateringowych oraz prace we współpracy z pozostałymi działami i podwykonawcami nad ich aranżacją mająca na celu optymalną obsługę konsumentów na najwyższym poziomie z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa;
  • Opracowywanie standardów operacyjnych dla działań cateringowych we wszystkich oficjalnych lokalizacjach;
  • Wraz z managerem i pozostałymi pracownikami działu opracowanie planów i koordynacja wdrożenia dla działań globalnych takich jak m.in. dystrybucja wody podczas wydarzenia;
  • Opracowanie systemu kontroli operacyjnej świadczeń cateringowych w formie procedur, raportów, schematów działania oraz w fazie operacyjnej ich codzienna analiza, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi;
  • Weryfikacja działań podwykonawców pod kątem spełniania krajowych i międzynarodowych standardów prawnych związanych z bezpieczeństwem i higieną żywności;
  • W Fazie operacyjnej w zależności od pełnionej funkcji;
  • Planowanie i nadzór nad pracą koordynatorów operacji cateringowych w poszczególnych lokalizacjach w fazie operacyjnej wydarzenia, motywowanie ich, zarządzanie pracą zespołu, koordynacja raportowania;
  • Prowadzenie codziennych odpraw koordynatorów operacji cateringowych z poszczególnych lokalizacji;
  • Współpraca z wolontariuszami przydzielonymi do działu Hospitality;
  • Prowadzenie codziennych odprawy z dostawcą/dostawcami usług cateringowych w danej lokalizacji;
  • Monitorowanie i koordynacja pracy dostawcy usług cateringowych w wyznaczonym miejscu (miejscach), w celu weryfikacji z umową i założeniami, raportowanie;
  • Kontrola jakości wszystkich menu i usług w celu upewnienia się, że są realizowane konsekwentnie zgodnie z najwyższymi wcześniej ustalonymi standardami;
  • Specyfikacją na poziomie współmiernym do światowej klasy wydarzeń sportowych;
  • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, rozwiązywanie konfliktów;
  • Pełnienie funkcji pośrednika między dostawcą usług cateringowych a konsumentem końcowym oraz zespołami operacyjnymi w oficjalnych lokalizacjach, koordynacja procesu skarg, zażaleń.

  WYMAGANIA:
  • Minimum 5 lat doświadczenia w branży gastronomicznej lub hotelarskiej w działaniach na poziomie min. specjalisty związanych z organizacją żywienia zbiorowego podczas wydarzeń, w tym międzynarodowych i sportowych;
  • Znajomość międzynarodowych i lokalnych uwarunkowań kulturowych związanych z żywnością i żywieniem;
  • Doświadczenie w pracy w obiektach sportowych jak i w ramach przestrzeni hotelowej oraz tymczasowej infrastruktury cateringowej;
  • Doświadczenie i zrozumienie etapów fazy planowania i operacji związanych z dostarczaniem wysokiej jakości Usług Hospitality, szczególnie usług gastronomicznych;
  • Doświadczenie w procedurach zamówień publicznych oraz formułowaniu umów o świadczenia cateringowe;
  • Doświadczenie w koordynowaniu zespołu operacyjnego składającego się z bezpośrednich podwładnych, wielu wykonawców i dostawców usług;
  • Doświadczenie interakcji z wymagającymi klientami, gośćmi VIP/VVIP;
  • Posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu zarządzania, hotelarstwa, gastronomii, żywienia człowieka lub pokrewnych;
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie min B2 (umiejętność swobodnego porozumiewanie się w mowie i piśmie);
  • Posiadanie prawa jazdy kat. B;
  • Dyspozycyjność do częstych wyjazdów służbowych na obszarze woj. Małopolskiego;
  • Zdolność do spokojnej pracy pod presją i dotrzymywania terminów;
  • Skrupulatna dbałość o szczegóły;
  • Elastyczność w stale zmieniającym się środowisku z dobrymi umiejętnościami proaktywnego rozwiązywania problemów;
  • Silne umiejętności zarządzania projektami i zarządzania czasem;
  • Dobre umiejętności administracyjne i informatyczne, w tym programy oparte na Microsoft Office i chmurze;
  • Silne umiejętności komunikacji werbalnej i pisemnej.

  MILE WIDZIANE:
  • Kwalifikacje w zakresie systemów bezpieczeństwa żywności;
  • Posiadanie książeczki dc sanitarno-epidemiologicznych lub gotowość do jej pozyskania.

  OFERUJEMY:
  • Pracę projektową do końca lipca/sierpnia 2023;
  • Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze; 
  • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania ciekawych doświadczeń;
  • Prywatną opiekę medyczną;
  • Dofinansowanie do wypoczynku.
  • Igrzyska Europejskie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
 41. pełny etat,forma zatrudnienia: rekomendowana umowa o pracę

  CV proszę nadsyłać w terminie do 31.03.2023 r. na adres mailowy rekrutacja@ie2023.pl 

  W tytule proszę wpisać nazwę stanowiska. 

  Miejsce pracy: Kraków / województwo małopolskie / lokalizacje Igrzysk Europejskich

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
  • Realizacja i koordynacja  projektu biura obsługi Narodowych Komitetów Olimpijskich zgodnie z jego koncepcją i planem budżetowym;
  • Współpraca z polskimi i zagranicznymi partnerami Igrzysk Europejskich – Narodowymi Komitetami Olimpijskimi i ich przedstawicielami przed i podczas Igrzysk Europejskich;
  • Komunikacja z przedstawicielami Narodowych Komitetów Olimpijskich, sportowcami, oraz innymi członkami reprezentacji narodowych w tym : bieżąca koordynacja korespondencji;
  • Współpraca z innymi pionami/ obszarami Igrzysk Europejskich w celu realizacji poszczególnych zadań/ koncepcji biura obsługi NOC m.in. zakwaterowania, transportu, promocji;
  • Wsparcie w opracowaniu programu wizyt partnerów zagranicznych i jego koordynacja;
  • Organizacja wizyt przedstawicieli NOC w Małopolsce (reprezentacji sportowych, szefów misji, oficjeli i innych) , oraz wydarzeń im towarzyszących;
  • Wsparcie w opracowaniu harmonogramu projektu, bieżące raportowanie;
  • Wsparcie w kreowaniu newsletterów, prezentacji, manuali i innych dokumentów operacyjnych;
  • Prowadzenie procesu rejestracji członków Narodowych Komitetów Olimpijskich (system zarządzania bazą danych), prowadzenie procesów wizowych, cargo i innych koniecznych do realizacji pobytu reprezentacji podczas Igrzysk;
  • Obsługa reprezentacji podczas trwania Igrzysk Olimpijskich.

  WYMAGANIA:
  • Min. 3 letnie doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym/  międzynarodowych zespołach w kraju bądź za granicą;
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,(znajomość dodatkowego języka będzie atutem);
  • Dyspozycyjność;
  • Umiejętność samodzielnego działania i rozwiązywania problemów;
  • Umiejętność pracy pod presją czasu;
  • Komunikatywność, zdolności interpersonalne niezbędne w kontakcie z partnerami;
  • Wykształcenie wyższe.
  OFERUJEMY: 
  • Pracę projektową do końca lipca/sierpnia 2023; 
  • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczenia przy innowacyjnym projekcie; 
  • Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze; 
  • Prywatną opiekę medyczną;
  • Dofinansowanie do wypoczynku.
  • Igrzyska Europejskie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

  lub odwiedź nas na innych portalach

  Cookies

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.